Oficjalna strona wyścigu
facebook tatry derby
telefon: +421 907_ 282 233
e-mail: tatry.test@gmail.com
sk pl de en hu
 
Propozycje stacji testowej   fci TATRY – DERBY 2023.
 
 
Tel.: +421-907- 282 233
Peter Haraga
Dúbrava 510
032 12 Liptovsý Mikuláš - Slovakia
 
KOORDYNTOR-POLSKO:
 
MAZIARZ RACING TEAM                                lach adrian+mateusz
 tel.692-468-569                                       koszarawa 166a
info@maziarz-pigeons.pl                                    34-332 koszarawa         
                                                                         zawadka 60                                              kontakt: +48 731 199 426  // +48 606 650 769                                33-312 tegoborze                                                                                

Informacje wstepne:

 • Startowe za 1 sztukę czyni 75 euro +Transport.Nagrody liczone są przy udziale 1400 gołębi.
 •  
 • Wypełnione zgłoszenia gołębiąt do stacji testowej proszę zasłać pocztą elektroniczną pod adres tatry.test@gmail.com lub pod adres pocztowy Peter Haraga, Dúbrava 510, 032 12 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 •  
 • Kompletnie wypełnione zgłoszenie ze wszystkimi danymi oddać przy oddaniu gołębiąt - ich IMIONAMI.
 • Przyjęcie gołębiąt do stacji testowej powinno się odbyć w terminie od 15. 3. 2023 do 20. 5. 2023.
 • Gołębięta nie powinne być starsze 40 – 45 dni
 • Gołębięta można oddawać codziennie w stacji testowej od 12:00 do 20:00 albo według domowy telefonicznej
 • Przy dostawie gołębi należy dostarczyć świadectwo weterynaryjne szczepienia przeciwko paramyksowirusowi (PMV) co najmniej 14 dni przed dniem dostarczenia. Zalecamy szczepienia już w gnieździe. 
 • Numer telefoniczny: Słowacja +421 907 282 233
 • Startowne można zapłacić prosto przy oddawaniu na stacji testowej albo na podstawie uzgodnienia z organizatorem
 • Każdy hodowca może oddać nieograniczoną ilość gołębiąt
 • Odaniem gołębiąt i zapłaceniem startowego pierwotny właściciel wyraża zgodę z propozycjami w pełnym zakresie
 • Według ilości zgłoszonych gołębiąt z poszczególnych destynacji będą uzgodnione miejsca odbioru w dwóch terminach (płatne dla Republiki Czeskiej i Słowacji, kraje zachodnioeuropejskie będą uzgodnione indywidualnie z koordynatorem)
 •  
 • KOORDYNTOR-POLSKO: LACH Adrian + Mateusz, 34-332 Koszarawa 166a. KONTAKT: 731 199 426 / 606 650 469.
 •                                             MAZIARZ Racing Team,  Zawadka 60, 33-312 Tegoborze. kontakt: 692 468 569. 
Informacje dla bezproblemowego przyjęcia gołębiąt:
 • Gołębięta muszą być starsze 40 dni
 • Gołębięta powinny mieć pierścień rodowy (2023)
 • Wraz z oddaniem gołębiąt powinien być oddany prawidłowo i czytelnie wypełniony rodowód do drugiego pokolenia gołębiąt z podpisem właściciela i dowodem o posiadaniu gołębiąt. Przyjęty zostanie każdy opłacony młódek. Wrazie niespełnienia danych wymagań, może właściciel stracić odznaczenie, które zaliczone będzie stacji testowej
 •  Przed przekazaniem przygotuj listę dostarczonych młodych gołębi wraz z ich imionami.
 • Jeżeli z jakiegoš powodu właściciel nieodda rodowód lub karte posiadania  przy oddawaniu mlódków, to musi dokumenty oddać najpóžniej do pierwszego lotu. Wrazie niespełnienia danych wymagań, właściciel straci odznaczenie, które zaliczone będzie stacji testowej
 • Rodowody będą włożone do kopert, podpisane, zalepione i założone.
 
Loty treningowe i loty konkurzove:
 
             Przed pierwszym wyścigiem gołębięta będą absolwowały 7-9 treningów na odległość od 10 km do 130 km.
             Gołębięta potem absolwować będą „ZÁVODNÝ PLÁN 2023“:     4 lotów konkurzowych od 130 km do 350 km
                                                                                                                        finałowy wyścig nad 500 km który niebędzie krócony.


Ustanowienia końcowe:
 •  Organizator korzysta z prawa w przypadku niespełnienia 1400 sztuk ceny w procentach skracać! Przy dostawach powyżej 1400 sztuk ceny wzrosną procentowo. Kwota wygranych zostanie dostosowana i opublikowana 15.6.2023.
   
 • Przyjęciem gołębiąt do stacji testowej właścicielem gołębiąt zostaje automatycznie organizator
   
 • Weterynarzem stacji testowej jest MVDr. Ľuboš Čuvala, nr.lic.0682
   
 • Organizator może zmienić, zkrócić, posunąć wyścigi w razie niesprzyjających warunków czy problemów technicznych itp
   
 • Organizator zobowiązuje przeszczepić gołębiąta przeciw paramyxo i dyfterii.
             Organizator sięm zobowiązuje, że lot finałowy niebędzie skrócony.
 •  
 • Wrazie padnięcia gołębia ma właściciel prawo do zasłania zastępczego gołębia do stacji testowej do 1. 6. 2023
   
 • Po zakończeniu wyścigów finałowych nie będą gołębiąta zaproponowane do aukcji, ale wszystkie, które powróciły do stacji, chociaż nie absolwowały lotu finałowego będą zaproponowane do aukcji internetowej. Właściciele licytowanych gołębi uzyskują z każdego licytowanego gołębia 50% licytowanej sumy.
   
 •  W przypadku niedostarczenia rodowodu, potwierdzenia własności lub obu dokumentów, pierwotny właściciel traci prawo do nagrody i wpływów z licytacji. Roszczenia przepadają na rzecz organizatora.
   
 • Gołębie niewylicytowane będą uczestniczyły w drugim kole aukcji o obniżonej wartości licytowanej, ale właściciel niema już prawa na część z licytowanej sumy
   
 • Zbędne gołębiąta będą usunięte ze stacji testowej, golębniki będą wyczyszczone, wydezynfikowane i przygotowane do nowego sezonu
Pozostałe szczególne kroki!
Wrazie pojawienia się szczególnych kroków weterynarnych (ptasia grypa itp. ) może organizator zrezygnować z warunków współzawodnictw. W przypadku takiej sytuacji gołębiąta będą zwrócone hodowcom albo po uzgodnieniu będzie przeprowadzona wielka aukcja, hodowca uzyska 50% licytowanej wartości.

agrolens     magusin
vanrobaeys  www.holubarskepotreby.sk

Copyright © 2011 tatry-derby.sk - Żadna część strony nie może być rozpowszechniane ani kopiowane bez zgody.
Created by GrayFOX