Registrované holuby 2020

Chovateľ Team Holub Kód čipu Krajina Meno
ACADEMY LOFT -- CZ-20-060-5590 DA00D977 Czech Republic Team 1
ACADEMY LOFT -- CZ-20-060-5616 DAFF9576 Czech Republic Team 2
ACADEMY LOFT -- CZ-20-060-5606 DA00D74E Czech Republic
ACADEMY LOFT -- CZ-20-060-5620 DAFF8C70 Czech Republic
ACADEMY LOFT -- CZ-20-060-5608 DA00D9D0 Czech Republic
ACADEMY LOFT -- CZ-20-060-5591 DAFF939C Czech Republic Team 1
ACADEMY LOFT -- CZ-20-060-5612 DAFF978C Czech Republic Team 1
ACADEMY LOFT -- CZ-20-060-5613 DAFF952E Czech Republic Team 1
ACADEMY LOFT -- CZ-20-060-5615 DAFF93C2 Czech Republic Team 2
ACADEMY LOFT -- CZ-20-060-5617 DA00D9A5 Czech Republic Team 2
ACADEMY LOFT -- CZ-20-060-5602 DA00DA08 Czech Republic Team 2
ACADEMY LOFT -- CZ-20-060-5614 DA00D83F Czech Republic Team 1
ACADEMY LOFT -- CZ-20-060-5618 DAFF9724 Czech Republic Team 2
ACADEMY LOFT -- CZ-20-060-5607 DA00D97B Czech Republic
Angleta Matúš+František -- SK-20-01908-903 DAFF933B Slovakia (Slovak Republic)
Angleta Matúš+František -- SK-20-01908-904 DAFF9035 Slovakia (Slovak Republic)
Antol+Zbín J+J -- SK-20-01305-651 DA00D910 Slovakia (Slovak Republic)
Antol+Zbín J+J -- SK-20-01305-655 DAFD60EB Slovakia (Slovak Republic)
Antol+Zbín J+J -- SK-20-01305-638 DAFD6497 Slovakia (Slovak Republic)
Antol+Zbín J+J -- SK-20-01305-659 DA00D9EA Slovakia (Slovak Republic)
Bačík Ján -- SK-20-03301-1303 DAFF8ED2 Slovakia (Slovak Republic)
Bačík Ján -- SK-20-03301-1302 DA00D983 Slovakia (Slovak Republic)
Bačík Ján -- SK-20-03301-1304 DA01394C Slovakia (Slovak Republic)
Bačík Ján -- SK-20-03301-1301 DAF68D95 Slovakia (Slovak Republic)
Baloga Stanislav -- SK-20-01704-503 DAFF8D4C Slovakia (Slovak Republic)
Baloga Stanislav -- SK-20-01701-349 DAFF8EC8 Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Baloga Stanislav -- SK-20-01704-510 DA013964 Slovakia (Slovak Republic)
Baloga Stanislav -- SK-20-01701-353 DAFF9264 Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Baloga Stanislav -- SK-20-01704-509 DA00D882 Slovakia (Slovak Republic)
Baloga Stanislav -- SK-20-01701-350 DAFF914D Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Baloga Stanislav -- SK-20-01701-351 DA033820 Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Baloga Stanislav -- SK-20-01704-486 DAFF8D61 Slovakia (Slovak Republic)
Baloga+Bujňák Team -- SK-20-02507-425 DAFF924D Slovakia (Slovak Republic)
Baloga+Bujňák Team -- SK-20-03504-1399 DAF68C13 Slovakia (Slovak Republic)
Baloga+Bujňák Team -- SK-20-02507-426 DAFF97BD Slovakia (Slovak Republic)
Baloga+Bujňák Team -- SK-20-03502-1236 DAFF8DAD Slovakia (Slovak Republic)
Balvoň Michal -- SK-20-03102-958 DAF65490 Slovakia (Slovak Republic)
Balvoň Michal -- SK-20-03102-960 DA00D9DB Slovakia (Slovak Republic)
Balvoň Michal -- SK-20-03102-944 DAFF8E39 Slovakia (Slovak Republic)
Balvoň Michal -- SK-20-03102-948 DAFF9369 Slovakia (Slovak Republic)
Bašista TEAM -- SK-20-02602-35 DA00D862 Slovakia (Slovak Republic)
Bašista TEAM -- SK-20-02602-3 DA032CE0 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Bašista TEAM -- SK-20-02602-44 DAFF8DC4 Slovakia (Slovak Republic)
Bašista TEAM -- SK-20-02602-1 DAFD6403 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Bašista TEAM -- SK-20-02602-31 DAFF94E2 Slovakia (Slovak Republic)
Bašista TEAM -- SK-20-02602-9 DAF65367 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Bašista TEAM -- SK-20-02602-25 DAFF93A9 Slovakia (Slovak Republic)
Bašista TEAM -- SK-20-02602-16 DAFF8CF4 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Bašista TEAM -- SK-20-02602-15 DAFF8D4A Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Bašista TEAM -- SK-20-02602-76 DA0328C1 Slovakia (Slovak Republic)
Bastl Jozef -- CZ-20-031-206 DA00D86C Czech Republic
Bastl Jozef -- CZ-20-031-213 DA032922 Czech Republic
Bastl Jozef -- CZ-20-031-224 DA00D957 Czech Republic
BECHA Lubomír -- CZ-20-0281-532 DA032927 Czech Republic
BECHA Lubomír -- CZ-20-0281-533 DAF6788C Czech Republic
BECHA Lubomír -- CZ-20-0281-527 DA00D9C6 Czech Republic
BECHA Lubomír -- CZ-20-0281-526 DA0338A5 Czech Republic
BECHA Lubomír -- CZ-20-0281-549 DAFF9270 Czech Republic
Bella J+D -- SK-20-03104-115 DA0138CB Slovakia (Slovak Republic)
Bella J+D -- SK-20-03104-104 DAFF8C32 Slovakia (Slovak Republic)
Beňák Vladimír -- SK-20-55-M-1950 DA00D746 Slovakia (Slovak Republic)
Beňák Vladimír -- SK-20-0201-3644 DA03375A Slovakia (Slovak Republic)
Beňák Vladimír -- SK-20-0201-3603 DAFF9051 Slovakia (Slovak Republic)
Beňák Vladimír -- SK-20-0201-3638 DA01399A Slovakia (Slovak Republic)
Beno Jan -- SK-20-0601-581 DAF68DCC Slovakia (Slovak Republic)
Beno Jan -- SK-20-0601-588 DAFF8D03 Slovakia (Slovak Republic)
Berdychová Stanislava -- CZ-20-043-2621 DA00DA10 Czech Republic
Berdychová Stanislava -- CZ-20-043-2642 DAF68AE8 Czech Republic
Berdychová Stanislava -- CZ-20-043-2625 DAF68AC4 Czech Republic
Berdychová Stanislava -- CZ-20-043-2617 DAF652DF Czech Republic
Berdychová Stanislava -- CZ-20-043-2611 DAFF93E4 Czech Republic
Bernat Marian -- SK-20-01610-1640 DA00D965 Slovakia (Slovak Republic)
Bernat Marian -- SK-20-01610-1606 DAFF9452 Slovakia (Slovak Republic)
Bernat Marian -- SK-20-01610-1777 DA00D9B0 Slovakia (Slovak Republic)
Bernat Marian -- SK-20-01610-1694 DAFF8FDE Slovakia (Slovak Republic)
Bielek Racing Team -- SK-20-01504-216 DA00DA07 Slovakia (Slovak Republic)
Bielek Racing Team -- SK-20-01504-214 DAFF93DA Slovakia (Slovak Republic)
Bielek Racing Team -- SK-20-01504-201 DAFF8CBF Slovakia (Slovak Republic)
Bielek Racing Team -- SK-20-01504-210 DAFF97D6 Slovakia (Slovak Republic)
Bielek Racing Team -- SK-20-01504-218 DAF65411 Slovakia (Slovak Republic)
Bindas Štefan -- SK-20-01705-248 DAFF9B1E Slovakia (Slovak Republic)
Bindas Štefan -- SK-20-01705-227 DA00D9D4 Slovakia (Slovak Republic)
Bindas Štefan -- SK-20-01705-242 DA00D747 Slovakia (Slovak Republic)
Bindas Štefan -- SK-20-01705-244 DAFF9767 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Bindas Štefan -- SK-20-01705-221 DAFF8E81 Slovakia (Slovak Republic)
Bindas Štefan -- SK-20-01705-230 DA00D93A Slovakia (Slovak Republic)
Binek Jan -- SK-20-02303-381 DAFD6311 Slovakia (Slovak Republic)
Binek Jan -- SK-20-02303-359 DA00D817 Slovakia (Slovak Republic)
Binek Jan -- SK-20-02310-227 DAFD63ED Slovakia (Slovak Republic)
Bjalončík Ondrej -- SK-20-02811-49 DAFF9007 Slovakia (Slovak Republic)
Bjalončík Ondrej -- SK-20-02811-35 DA00D7DF Slovakia (Slovak Republic)
Bjalončík Ondrej -- SK-20-02811-54 DA00D87E Slovakia (Slovak Republic)
Bjalončík Ondrej -- SK-20-02811-33 DA033786 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Bjalončík Ondrej -- SK-20-02811-45 DAFF8F78 Slovakia (Slovak Republic)
Bjalončík Ondrej -- SK-20-02811-43 DAFD5F65 Slovakia (Slovak Republic)
Bjalončík Ondrej -- SK-20-02811-50 DA00D8D3 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Blaženec & Vaňo -- SK-20-0605-1017 DAF68AD1 Slovakia (Slovak Republic)
Blaženec & Vaňo -- DV-20-05615-486 DAFD64D8 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Blaženec & Vaňo -- SK-20-0605-908 DA00D73F Slovakia (Slovak Republic)
Blaženec & Vaňo -- SK-20-0605-1024 DAF68C86 Slovakia (Slovak Republic)
Blaženec & Vaňo -- SK-20-0605-905 DAFF9290 Slovakia (Slovak Republic)
Blaženec & Vaňo -- SK-20-0605-926 DAF68ADD Slovakia (Slovak Republic)
Bólo Július -- SK-20-01909-321 DAFD6551 Slovakia (Slovak Republic)
Bólo Július -- SK-20-01909-325 DA00D8EB Slovakia (Slovak Republic)
Bólo Július -- SK-20-01909-323 DAF65500 Slovakia (Slovak Republic)
Bozik Anton -- SK-20-01103-214 DAF6535E Slovakia (Slovak Republic)
Bozik Anton -- SK-20-01103-300 DAFF9212 Slovakia (Slovak Republic)
Bozik Anton -- SK-20-01103-206 DA0336FB Slovakia (Slovak Republic)
Bretschneider Heinz -- DV-20-04715-2355 DAFF8EC7 Germany
Bretschneider Heinz -- DV-20-04715-2335 DA033620 Germany
Bretschneider Heinz -- DV-20-04715-2360 DA00D7F0 Germany
Bretschneider Heinz -- DV-20-04715-2341 DAFF9A81 Germany Team-1
Bretschneider Heinz -- DV-20-04715-2358 DAFF950C Germany
Bretschneider Heinz -- DV-20-04715-2380 DA00D96F Germany
Brohme Lars -- DV-20-03319-220 DAFD5C73 Germany Team 1
Brohme Lars -- DV-20-03319-224 DAFF8FAB Germany Team 1
Brohme Lars -- DV-20-03319-223 DA033745 Germany Team 1
Brohme Lars -- DV-20-03319-219 DAF68B44 Germany Team 1
Brohme Lars -- DV-20-03319-202 DA032946 Germany
Brohme Lars -- DV-20-03319-216 DAFD62B2 Germany
Brohme Lars -- DV-20-03319-208 DAFF95F1 Germany
Brohme Lars -- DV-20-03319-209 DA013B8C Germany
Brohme Lars -- DV-20-03319-217 DAFF8E53 Germany
Brtáň M+M+M -- SK-20-03103-2 DAFF951C Slovakia (Slovak Republic)
Brtáň M+M+M -- SK-20-03103-86 DAFF8DD6 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Brtáň M+M+M -- SK-20-03103-1 DA032C93 Slovakia (Slovak Republic)
Brtáň M+M+M -- SK-20-03103-9 DAFF97C6 Slovakia (Slovak Republic)
Brtáň M+M+M -- SK-20-03103-10 DA00DA11 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Brtáň M+M+M -- SK-20-03103-108 DAF65375 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Brtáň M+M+M -- SK-20-03103-16 DAF68AAE Slovakia (Slovak Republic)
Brtáň M+M+M -- SK-20-03103-45 DA00D96A Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Brtáň M+M+M -- SK-20-03103-42 DAFD612B Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Brtáň M+M+M -- SK-20-03103-60 DA00D788 Slovakia (Slovak Republic)
Brzuĺa Ondrej -- SK-20-01906-102 DAFF8CA2 Slovakia (Slovak Republic)
Brzuĺa Ondrej -- SK-20-01906-113 DA00D835 Slovakia (Slovak Republic)
Brzuĺa Ondrej -- SK-20-01906-142 DA00DA21 Slovakia (Slovak Republic)
Buček Edo -- SK-20-02901-708 DA00DA24 Slovakia (Slovak Republic)
Buček Edo -- SK-20-02901-703 DAFF8FA1 Slovakia (Slovak Republic)
Buček Edo -- SK-20-02901-715 DA013865 Slovakia (Slovak Republic)
Buček Edo -- SK-20-02901-707 DAF68BA3 Slovakia (Slovak Republic)
Buček Edo -- SK-20-02901-702 DA032A76 Slovakia (Slovak Republic)
Buček Miloš -- SK-20-02901-760 DAFF8C6C Slovakia (Slovak Republic)
Buček Miloš -- SK-20-02901-728 DAF68C1E Slovakia (Slovak Republic)
Buček Robo -- SK-20-02901-725 DAFF8D10 Slovakia (Slovak Republic)
Buček Robo -- SK-20-02901-733 DAFF9B5F Slovakia (Slovak Republic)
Buček Robo -- SK-20-02901-724 DAFF946C Slovakia (Slovak Republic)
Buček Robo -- SK-20-02901-705 DAFF8C85 Slovakia (Slovak Republic)
Bučeková Angelika -- SK-20-02901-717 DA03385E Slovakia (Slovak Republic)
Bučeková Angelika -- SK-20-02901-706 DA00DA34 Slovakia (Slovak Republic)
Bučeková Angelika -- SK-20-02901-723 DA032C7C Slovakia (Slovak Republic)
Bučeková Angelika -- SK-20-02901-709 DA00D846 Slovakia (Slovak Republic)
Bučeková Angelika -- SK-20-02901-759 DA00D940 Slovakia (Slovak Republic)
Bučo Peter -- SK-20-55-M-2407 DAFD5FE5 Slovakia (Slovak Republic)
Bučo Peter -- SK-20-03301-262 DA033885 Slovakia (Slovak Republic)
Bučo Peter -- SK-20-55-M-2403 DA00D77B Slovakia (Slovak Republic)
Bučo Peter -- SK-20-55-M-2401 DAFF92B8 Slovakia (Slovak Republic)
Bystriansky Peter -- SK-20-02106-999 DA01387D Slovakia (Slovak Republic)
Bystriansky Peter -- SK-20-02106-1000 DA032B27 Slovakia (Slovak Republic)
Bystriansky Peter -- SK-20-02106-981 DA00D876 Slovakia (Slovak Republic)
Bystriansky Peter -- SK-20-02106-982 DA00D7B1 Slovakia (Slovak Republic)
Celine Sun+ Skrbek Marek -- CZ-20-0198-553 DAFF8D3D China Team 2
Celine Sun+ Skrbek Marek -- CZ-20-0198-549 DAF68DC7 China Team 2
Celine Sun+ Skrbek Marek -- CZ-20-0198-520 DA00D978 China Team 1
Celine Sun+ Skrbek Marek -- CZ-20-0198-527 DAF68DC3 China
Celine Sun+ Skrbek Marek -- CZ-20-0198-497 DAFF9661 China
Celine Sun+ Skrbek Marek -- CZ-20-0198-482 DAFF8EA4 China
Celine Sun+ Skrbek Marek -- CZ-20-0198-481 DAFF8E82 China
Celine Sun+ Skrbek Marek -- CZ-20-0198-550 DAFD6153 China Team 2
Celine Sun+ Skrbek Marek -- CZ-20-0198-556 DA00D833 China Team 2
Černý Jakub -- CZ-20-032-320 DAFF947F Czech Republic
Černý Jakub -- CZ-20-032-321 DA00DA31 Czech Republic
Černý Jakub -- CZ-20-032-322 DAFF8E89 Czech Republic
Cevemuga Kazimien -- PL-20-024-3502 DA013945 Poland
Cevemuga Kazimien -- PL-20-024-3514 DA0328A3 Poland
Cevemuga Kazimien -- PL-20-024-3517 DA0337F6 Poland
Cevemuga Kazimien -- PL-20-024-3501 DAF68BEC Poland
Chalupa Pavol -- SK-20-55-M-1282 DAFF9373 Slovakia (Slovak Republic)
Chalupa Pavol -- SK-20-55-M-1283 DA00D823 Slovakia (Slovak Republic)
Charypar Vladimir -- CZ-20-0127-1009 DA00D9ED Czech Republic
Charypar Vladimir -- CZ-20-0127-1006 DA032A6C Czech Republic
Charypar Vladimir -- CZ-20-0127-1017 DAFF8F47 Czech Republic
Chovanec Kamil -- SK-20-01303-1961 DAFF8F77 Slovakia (Slovak Republic)
Chovanec Kamil -- SK-20-01303-54 DA00D8D5 Slovakia (Slovak Republic)
Chovanec Kamil -- SK-20-01303-46 DA013AB9 Slovakia (Slovak Republic)
Chylák Ľudovít -- SK-20-01605-1250 DAFD6101 Slovakia (Slovak Republic)
Chylák Ľudovít -- SK-20-01605-1246 DA0335F6 Slovakia (Slovak Republic)
Chylák Ľudovít -- SK-20-01605-1225 DAFF92A1 Slovakia (Slovak Republic)
Chylák Ľudovít -- SK-20-01605-1244 DA00D8F8 Slovakia (Slovak Republic)
Chylák Ľudovít -- SK-20-01605-1241 DAFF8FA4 Slovakia (Slovak Republic)
Cvaško +Bartošek -- SK-20-01303-435 DAFF90A7 Slovakia (Slovak Republic)
Cvaško +Bartošek -- SK-20-01303-419 DA0139D9 Slovakia (Slovak Republic)
Cvaško +Bartošek -- SK-20-55-M-1189 DAF68D60 Slovakia (Slovak Republic)
Cvaško +Bartošek -- SK-20-55-M-1173 DA00D9E6 Slovakia (Slovak Republic)
Detári Jozef -- SK-20-0109-48 DA00D90C Slovakia (Slovak Republic)
Detári Jozef -- SK-20-0109-49 DA013936 Slovakia (Slovak Republic)
Detári Jozef -- SK-20-0109-58 DAFF8F94 Slovakia (Slovak Republic)
Detári Jozef -- SK-20-0109-53 DAFF95ED Slovakia (Slovak Republic)
Detári Jozef -- SK-20-0109-40 DAFF8CFF Slovakia (Slovak Republic)
DOLINSKÝ IVAN -- SK-20-01908-240 DAFD5E86 Slovakia (Slovak Republic)
DOLINSKÝ IVAN -- SK-20-01908-213 DAF65423 Slovakia (Slovak Republic)
DOLINSKÝ IVAN -- SK-20-01908-210 DA00D7F4 Slovakia (Slovak Republic)
DOLINSKÝ IVAN -- SK-20-01908-208 DAF65568 Slovakia (Slovak Republic)
Dr.Qhnesorge Willi -- DV-20-03405-210 DAFF92A4 Germany
Dr.Qhnesorge Willi -- DV-20-03405-212 DAF68B94 Germany
Dr.Qhnesorge Willi -- DV-20-03405-201 DAFF8C89 Germany Team 1
Dr.Qhnesorge Willi -- DV-20-03405-202 DA013903 Germany Team 1
Dr.Qhnesorge Willi -- DV-20-03405-208 DAF68AE7 Germany
Dr.Qhnesorge Willi -- DV-20-03405-206 DA032918 Germany Team 1
Dr.Qhnesorge Willi -- DV-20-03405-223 DAFF8FAD Germany
Dravecký TEAM -- SK-20-02210-439 DA00D7B9 Slovakia (Slovak Republic)
Dravecký TEAM -- SK-20-02210-485 DAFF8CAE Slovakia (Slovak Republic)
Dravecký TEAM -- SK-20-02210-449 DA00D8A1 Slovakia (Slovak Republic)
Dravecký TEAM -- SK-20-02210-498 DA03361B Slovakia (Slovak Republic)
Dravecký TEAM -- SK-20-02210-465 DA00D9E7 Slovakia (Slovak Republic)
Droppa Július -- CZ-20-045-311 DAFF9506 Czech Republic
Droppa Július -- CZ-20-045-270 DAFF8C5F Czech Republic
Droppa Július -- CZ-20-045-334 DAFD63B3 Czech Republic
Droppa Július -- CZ-20-045-335 DAFF8EA5 Czech Republic
Drusa V+P Team -- SK-20-03504-1355 DAFF8FFA Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Drusa V+P Team -- SK-20-03504-1323 DAFF918B Slovakia (Slovak Republic)
Drusa V+P Team -- SK-20-03504-1341 DAFF8FEB Slovakia (Slovak Republic)
Drusa V+P Team -- SK-20-03504-1304 DAFF8ED4 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Drusa V+P Team -- SK-20-03504-1316 DAFF9386 Slovakia (Slovak Republic)
Drusa V+P Team -- SK-20-03504-1342 DAF65364 Slovakia (Slovak Republic)
Drusa V+P Team -- SK-20-03504-1351 DAF65472 Slovakia (Slovak Republic)
Dudáš Gabriel MVDr. -- SK-20-02704-405 DAFF9333 Slovakia (Slovak Republic)
ĎURECH IVAN -- SK-20-0999-1345 DAFF8E73 Slovakia (Slovak Republic)
ĎURECH IVAN -- SK-20-0999-1343 DAFF8F9A Slovakia (Slovak Republic)
ĎURECH IVAN -- SK-20-01103-1016 DAF65588 Slovakia (Slovak Republic)
ĎURECH IVAN -- SK-20-01103-1009 DAFF91CA Slovakia (Slovak Republic)
ĎURECH IVAN -- SK-20-01103-1008 DAFF95CC Slovakia (Slovak Republic)
Ďuriš TEAM -- SK-20-0601-322 DA0335F1 Slovakia (Slovak Republic)
Ďuriš TEAM -- SK-20-0601-301 DAFF8F48 Slovakia (Slovak Republic)
Ďuriš TEAM -- SK-20-0601-315 DAFF932B Slovakia (Slovak Republic)
Ďuriš TEAM -- SK-20-0601-312 DA00D7E4 Slovakia (Slovak Republic)
Ďuriš TEAM -- SK-20-0601-306 DA032C4B Slovakia (Slovak Republic)
DVD Team Papajovci -- SK-20-0308-166 DA00DA13 Slovakia (Slovak Republic)
DVD Team Papajovci -- SK-20-0308-191 DAFF8C8A Slovakia (Slovak Republic)
DVD Team Papajovci -- SK-20-0308-189 DAFF9799 Slovakia (Slovak Republic)
DVD Team Papajovci -- SK-20-0308-290 DA00D8CB Slovakia (Slovak Republic)
DVD Team Papajovci -- SK-20-0308-167 DAFF94FE Slovakia (Slovak Republic)
Dzúrik Marian -- SK-20-03501-1042 DAFF8F79 Slovakia (Slovak Republic)
Dzúrik Marian -- SK-20-03501-1004 DAF65559 Slovakia (Slovak Republic)
Dzúrik Marian -- SK-20-03501-1003 DAFF8CE6 Slovakia (Slovak Republic)
Dzúrik Marian -- SK-20-03501-1047 DA00D945 Slovakia (Slovak Republic)
Élo Szilveszter -- HU-20-11-53802 DAF65406 Hungary
Élo Szilveszter -- HU-20-12-69301 DAF65345 Hungary
Élo Szilveszter -- HU-20-11-53805 DAFF91FF Hungary
Élo Szilveszter -- HU-20-12-69302 DAFF8FA8 Hungary
Élo Szilveszter -- HU-20-11-53801 DA032B9B Hungary
Fačko Vladimír -- SK-20-0303-166 DA00D92B Slovakia (Slovak Republic)
Fačko Vladimír -- SK-20-0303-171 DAF68AEA Slovakia (Slovak Republic)
Fačko Vladimír -- SK-20-0303-183 DAFF9752 Slovakia (Slovak Republic)
Fačko Vladimír -- SK-20-0303-182 DA033521 Slovakia (Slovak Republic)
FARAGÓ Zoltán -- HU-20-16-59269 DAFF8F5C Hungary
FARAGÓ Zoltán -- HU-20-16-59268 DA00D9BA Hungary
FARAGÓ Zoltán -- HU-20-16-59270 DAFF8CB2 Hungary
Fary Jozef ml. -- SK-20-0609-905 DAFF8EDB Slovakia (Slovak Republic)
Fary Jozef ml. -- SK-20-0609-560 DA00D952 Slovakia (Slovak Republic)
Fary Jozef ml. -- SK-20-0609-522 DAFF8CBE Slovakia (Slovak Republic)
Fary Jozef ml. -- SK-20-0609-914 DAF68CAD Slovakia (Slovak Republic)
Fary Peter -- SK-20-0609-602 DA033845 Slovakia (Slovak Republic)
Fary Peter -- SK-20-0609-615 DA033595 Slovakia (Slovak Republic)
Figura+Mišenko Team -- SK-20-03502-232 DAFF9009 Slovakia (Slovak Republic)
Figura+Mišenko Team -- SK-20-03502-238 DAFF8F44 Slovakia (Slovak Republic)
Figura+Mišenko Team -- SK-20-03502-112 DAFF91F1 Slovakia (Slovak Republic)
Figura+Mišenko Team -- SK-20-03502-143 DAFF8FF0 Slovakia (Slovak Republic)
Figura+Mišenko Team -- SK-20-03502-127 DAFD5C82 Slovakia (Slovak Republic)
Flimel Miroslav -- SK-20-01110-577 DA00D9E1 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Flimel Miroslav -- SK-20-01110-564 DA032AC1 Slovakia (Slovak Republic)
Flimel Miroslav -- SK-20-01110-604 DAFF8D7C Slovakia (Slovak Republic)
Flimel Miroslav -- SK-20-01110-566 DAFF8F15 Slovakia (Slovak Republic)
Flimel Miroslav -- SK-20-01110-594 DAFF92AB Slovakia (Slovak Republic)
Flimel Miroslav -- SK-20-01110-640 DA00D98C Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Forgáč Marek -- SK-20-01010-421 DA00D7AF Slovakia (Slovak Republic)
Forgáč Marek -- SK-20-01010-460 DAFF92B9 Slovakia (Slovak Republic)
Frák Pavel -- SK-20-02108-506 DAFF8FA5 Slovakia (Slovak Republic)
Frák Pavel -- SK-20-02108-517 DA0139E8 Slovakia (Slovak Republic)
Fuják Ľudovít+Radoslav -- SK-20-01502-46 DA00D80D Slovakia (Slovak Republic)
Fuják Ľudovít+Radoslav -- SK-20-01502-60 DAFF8DF8 Slovakia (Slovak Republic)
Fuják Ľudovít+Radoslav -- SK-20-01502-45 DAFF8FBB Slovakia (Slovak Republic)
Fuják Ľudovít+Radoslav -- SK-20-01502-42 DA013AC4 Slovakia (Slovak Republic)
Fuják Ľudovít+Radoslav -- SK-20-01502-41 DA032C66 Slovakia (Slovak Republic)
Fulop Jozef -- SK-20-0109-515 DAFF8F4B Slovakia (Slovak Republic)
Fulop Jozef -- SK-20-0109-505 DA032964 Slovakia (Slovak Republic)
Fulop Jozef -- SK-20-0109-507 DAF65362 Slovakia (Slovak Republic)
Fulop Jozef -- SK-20-0109-501 DA033859 Slovakia (Slovak Republic)
Fulop Jozef -- SK-20-0109-503 DAFF8F21 Slovakia (Slovak Republic)
Gablík Cyril -- SK-20-55-M-2449 DAFF8D49 Slovakia (Slovak Republic)
Gablík Cyril -- SK-20-55-M-2442 DA0329B7 Slovakia (Slovak Republic)
Gablík Cyril -- SK-20-03301-101 DAFF9409 Slovakia (Slovak Republic)
Gabris Jozef -- PL-20-0420-4851 DAF68CAB Poland Team 1
Gabris Jozef -- PL-20-0420-4883 DA00D9B4 Poland
Gabris Jozef -- PL-20-0420-4852 DA00D7BB Poland Team 1
Gabris Jozef -- PL-20-0420-4853 DA032975 Poland
Gabris Jozef -- PL-20-0420-4892 DAFF9589 Poland
Gabris Jozef -- PL-20-0420-4854 DAFD63F5 Poland
Gazdik Tibor -- SK-20-01507-729 DAF68C21 Slovakia (Slovak Republic)
Gazdik Tibor -- SK-20-01507-734 DAFF8FB5 Slovakia (Slovak Republic)
Gazdik Tibor -- SK-20-01507-735 DA00D7DB Slovakia (Slovak Republic)
Gažiová Jitka -- SK-20-01010-868 DAFF92EB Slovakia (Slovak Republic)
Gažiová Jitka -- SK-20-01010-869 DAFF8FF7 Slovakia (Slovak Republic)
Gažiová Jitka -- SK-20-01010-863 DA00DA0A Slovakia (Slovak Republic)
Gažiová Jitka -- SK-20-01010-871 DAFF91D8 Slovakia (Slovak Republic)
GELSCHNIDER PETR -- CZ-20-012-57 DAFF97D5 Czech Republic Team 1
GELSCHNIDER PETR -- CZ-20-012-51 DAFF8DB6 Czech Republic Team 1
GELSCHNIDER PETR -- CZ-20-012-986 DAFD6302 Czech Republic
GELSCHNIDER PETR -- CZ-20-012-42 DAF6537B Czech Republic
GELSCHNIDER PETR -- CZ-20-012-44 DAFF9B60 Czech Republic
GELSCHNIDER PETR -- CZ-20-012-47 DAFD631A Czech Republic
GELSCHNIDER PETR -- CZ-20-012-48 DAFF8DF2 Czech Republic Team 1
GELSCHNIDER PETR -- CZ-20-012-54 DAFF8C61 Czech Republic Team 1
GELSCHNIDER PETR -- CZ-20-012-58 DAF68AD7 Czech Republic Team 1
Gerhard Rischmuller -- DV-20-02676-629 DA00D885 Germany
Gerhard Rischmuller -- DV-20-02676-568 DA00D79E Germany
Gerhard Rischmuller -- DV-20-02676-624 DA033728 Germany
Gerhard Rischmuller -- DV-20-02676-549 DA00D762 Germany
GERSPITZER TEAM -- CZ-20-0278-561 DA0139AC Czech Republic
GERSPITZER TEAM -- CZ-20-0278-553 DAF654E5 Czech Republic
GERSPITZER TEAM -- CZ-20-0278-575 DAFD62CF Czech Republic
Gogora Milan -- SK-20-01108-783 DAFF93D0 Slovakia (Slovak Republic)
Gogora Milan -- SK-20-01108-785 DAFF95E7 Slovakia (Slovak Republic)
Gogora Milan -- SK-20-01108-765 DA00D775 Slovakia (Slovak Republic)
Gogora Milan -- SK-20-01108-793 DAFD6012 Slovakia (Slovak Republic)
GOSI Gergely -- HU-20-M-164120 DA00D9A9 Hungary
GOSI Gergely -- HU-20-M-164119 DA00D834 Hungary
GOSI Gergely -- HU-20-M-164117 DAFF8D9E Hungary
GOSI Gergely -- HU-20-M-164123 DAF652FB Hungary
Gratzer Marco -- AT-20-609-87 DA00D9F7 Austria Team 1
Gratzer Marco -- AT-20-609-86 DAFF9531 Austria
Gratzer Marco -- AT-20-609-85 DAFF958F Austria
Gratzer Marco -- AT-20-609-83 DA00D9E9 Austria Team 1
Gratzer Marco -- AT-20-609-78 DAFF8C99 Austria
Gratzer Marco -- AT-20-609-82 DAF655CC Austria Team 1
Gratzer Marco -- AT-20-609-81 DA013A03 Austria Team 1
Gratzer Marco -- AT-20-609-492 DA00D95B Austria Team 1
Gratzer Werner -- AT-20-609-489 DAFF9788 Austria Team 1
Gratzer Werner -- AT-20-609-494 DAFF976F Austria Team 1
Gratzer Werner -- AT-20-609-444 DAFF9395 Austria
Gratzer Werner -- AT-20-609-491 DA00D92C Austria
Gratzer Werner -- AT-20-609-459 DAFF8CD7 Austria TEAM 1
Gratzer Werner -- AT-20-609-447 DA033862 Austria
Gratzer Werner -- AT-20-609-453 DAFF8F80 Austria Team 1
H. Schnetger -- DV-20-08852-197 DAFF8C7C Germany
H. Schnetger -- DV-20-08852-181 DA013B46 Germany
H. Schnetger -- DV-20-08852-182 DAFF8E6E Germany
H. Schnetger -- DV-20-08852-196 DAF68E1B Germany
H. Schnetger -- DV-20-08852-173 DA01396B Germany
H.+L. van der BECKE -- DV-20-08770-275 DA00D97F Germany
H.+L. van der BECKE -- DV-20-08770-259 DA032C9A Germany
H.+L. van der BECKE -- DV-20-08770-262 DA0138D9 Germany
H.+L. van der BECKE -- DV-20-08770-272 DAFF8F46 Germany
H.+L. van der BECKE -- DV-20-08770-267 DA032B04 Germany
Halienka Peter -- SK-20-0999-5700 DA033749 Slovakia (Slovak Republic)
Halienka Peter -- SK-20-0999-5679 DAF652C0 Slovakia (Slovak Republic)
Halúska Milan -- SK-20-01504-948 DA03368D Slovakia (Slovak Republic)
Halúska Milan -- SK-20-01504-1000 DAFF9535 Slovakia (Slovak Republic)
Halúska Milan -- SK-20-01504-917 DA03381E Slovakia (Slovak Republic)
Halúska Milan -- SK-20-01504-911 DAF65507 Slovakia (Slovak Republic)
Halúska Milan -- SK-20-01504-956 DA00D96E Slovakia (Slovak Republic)
Halúska Samuel -- SK-20-01504-902 DAFF8C8B Slovakia (Slovak Republic)
Halúska Samuel -- SK-20-01504-941 DAFD64A1 Slovakia (Slovak Republic)
Halúska Samuel -- SK-20-01504-909 DAFF8C4C Slovakia (Slovak Republic)
Halúska Samuel -- SK-20-01504-957 DAFF8D2C Slovakia (Slovak Republic)
Halúska Samuel -- SK-20-01504-908 DAF65547 Slovakia (Slovak Republic)
Halúsla Martin -- SK-20-01504-318 DA00D809 Slovakia (Slovak Republic)
Halúsla Martin -- SK-20-01504-302 DAFF8F34 Slovakia (Slovak Republic)
Halúsla Martin -- SK-20-01504-308 DAFD650F Slovakia (Slovak Republic)
Halúsla Martin -- SK-20-01504-323 DAFF8C39 Slovakia (Slovak Republic)
Halúsla Martin -- SK-20-01504-301 DAFF973D Slovakia (Slovak Republic)
Hatala Marcel -- SK-20-02505-100 DA0338E1 Slovakia (Slovak Republic)
Hatala Marcel -- SK-20-02505-97 DAFD5D4E Slovakia (Slovak Republic)
Hatala Marcel -- SK-20-02505-405 DAF65599 Slovakia (Slovak Republic)
Hatala Marcel -- SK-20-02505-98 DAFD6388 Slovakia (Slovak Republic)
Hatala Marcel -- SK-20-02505-99 DAFF971B Slovakia (Slovak Republic)
HELT Štefan -- SK-20-01502-494 DA03381C Slovakia (Slovak Republic)
HELT Štefan -- SK-20-01502-492 DAFF8CBA Slovakia (Slovak Republic)
HELT Štefan -- SK-20-01502-499 DAFF922E Slovakia (Slovak Republic)
Hodz Hans -- CH-20-3124 DA0338F6 Switzerland
Hodz Hans -- CH-20-3122 DA032B4F Switzerland
Hodz Hans -- CH-20-3128 DAF65300 Switzerland
Hodz Hans -- CH-20-3126 DA013B1B Switzerland
Hodz Hans -- CH-20-3130 DA00D9DD Switzerland
Holubek Viktor -- SK-20-0405-234 DA00D9D6 Slovakia (Slovak Republic)
Holubek Viktor -- SK-20-0405-233 DA032CE8 Slovakia (Slovak Republic)
Holubek Viktor -- SK-20-0405-226 DAFF8F7B Slovakia (Slovak Republic)
Holubek Viktor -- SK-20-0405-208 DAF68AA5 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Holubek Viktor -- SK-20-0777-2035 DAFF8FDD Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Holubek Viktor -- SK-20-0999-237 DA00D9C9 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Holubek Viktor -- SK-20-0405-235 DAFF8E4F Slovakia (Slovak Republic)
Homola Jan -- SK-20-01010-705 DA032CAC Slovakia (Slovak Republic)
Homola Jan -- SK-20-01010-709 DA00D8FE Slovakia (Slovak Republic)
Homola Jan -- SK-20-01010-710 DAF6548D Slovakia (Slovak Republic)
Horák Filip -- CZ-20-043-2081 DAFF8CD1 Czech Republic
Horák Filip -- CZ-20-043-2170 DAFF8EF0 Czech Republic
Horák Filip -- CZ-20-043-2082 DAF65331 Czech Republic
Hornacek Miroslav -- SK-20-0201-3421 DAFF9AEB Slovakia (Slovak Republic)
Hornacek Miroslav -- SK-20-0201-3409 DAF653B3 Slovakia (Slovak Republic)
Hrabovsky František -- SK-20-03301-2001 DA00D75C Slovakia (Slovak Republic)
Hrabovsky František -- SK-20-55-M-2421 DAFF8D81 Slovakia (Slovak Republic)
Hreus + Kvašaj TEAM -- SK-20-01110-283 DA013A61 Slovakia (Slovak Republic)
Hreus + Kvašaj TEAM -- SK-20-01110-284 DAF68CD3 Slovakia (Slovak Republic)
Hreus + Kvašaj TEAM -- SK-20-01110-1883 DAFF9310 Slovakia (Slovak Republic)
Hreus + Kvašaj TEAM -- SK-20-01110-285 DA00D80F Slovakia (Slovak Republic)
Hricik Juraj -- SK-20-02704-322 DAFF8F59 Slovakia (Slovak Republic)
Hricik Juraj -- SK-20-02704-307 DAFF8F49 Slovakia (Slovak Republic)
Hricik Juraj -- SK-20-02704-302 DAFF8D50 Slovakia (Slovak Republic)
Hubert Deischler & Walter Eberhart -- AT-20-321-329 DAFF930B Austria
Hubert Deischler & Walter Eberhart -- AT-20-321-338 DAFF9491 Austria Team 1
Hubert Deischler & Walter Eberhart -- AT-20-321-324 DA00D972 Austria Team 1
Hubert Deischler & Walter Eberhart -- AT-20-321-330 DAFF932F Austria
Hubert Deischler & Walter Eberhart -- AT-20-325-321 DAF68BC4 Austria
Hubert Deischler & Walter Eberhart -- AT-20-325-320 DA00D7F5 Austria
Hubert Deischler & Walter Eberhart -- AT-20-325-317 DAF68D6F Austria
Hubert Deischler & Walter Eberhart -- AT-20-321-321 DAFF92F4 Austria Team 1
Hubert Deischler & Walter Eberhart -- AT-20-321-323 DAFF8DF1 Austria Team 1
Hudličáci TEAM -- CZ-20-065-514 DAFF939F Czech Republic
Hudličáci TEAM -- CZ-20-065-508 DA032A1C Czech Republic
Hudličáci TEAM -- CZ-20-065-507 DAFD62B0 Czech Republic
Ing.Brkal Jan -- SK-20-0601-104 DAFF8C97 Slovakia (Slovak Republic)
Ing.Brkal Jan -- SK-20-0601-113 DAFF95F9 Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Ing.Brkal Jan -- SK-20-0601-114 DA00D963 Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Ing.Brkal Jan -- SK-20-0601-107 DA00D98F Slovakia (Slovak Republic)
Ing.Brkal Jan -- SK-20-0601-105 DAFF91F3 Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Ing.Brkal Jan -- SK-20-0601-116 DA032A6E Slovakia (Slovak Republic)
Ing.Brkal Jan -- SK-20-0601-103 DA00D9B3 Slovakia (Slovak Republic)
Ing.Brkal Jan -- SK-20-0601-115 DAFF90AA Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Iskra Jozef -- SK-20-02901-536 DAFF8FE4 Slovakia (Slovak Republic)
Iskra Jozef -- SK-20-02901-537 DA03299D Slovakia (Slovak Republic)
Iskra Jozef -- SK-20-02901-539 DAFF8F92 Slovakia (Slovak Republic)
Iskra Jozef -- SK-20-02901-534 DA00DA28 Slovakia (Slovak Republic)
Iskra Jozef -- SK-20-02901-571 DA013B61 Slovakia (Slovak Republic)
Ištvan Marek -- SK-20-02503-215 DAFF918C Slovakia (Slovak Republic)
Ištvan Marek -- SK-20-02516-903 DAFF8FEC Slovakia (Slovak Republic)
Ivan Miroslav -- CZ-20-0180-1426 DA00DA02 Czech Republic
Ivan Miroslav -- CZ-20-0180-1432 DAFF9223 Czech Republic
Ivan Miroslav -- CZ-20-0180-1368 DA0336AB Czech Republic
Ivan Miroslav -- CZ-20-0180-1431 DA0335D7 Czech Republic
Ivan Miroslav -- CZ-20-0180-1334 DAF65483 Czech Republic
J+J Čechura+Szerencsés -- CZ-20-010-55 DA0139E6 Czech Republic
J+J Čechura+Szerencsés -- CZ-20-010-3 DAFD6328 Czech Republic
J+J Čechura+Szerencsés -- CZ-20-030-1518 DA00DA05 Czech Republic
Jánošík Dušan -- SK-20-02312-1180 DAFF9198 Slovakia (Slovak Republic)
Jánošík Dušan -- SK-20-02312-1144 DAFD5FE3 Slovakia (Slovak Republic)
Jánošík Dušan -- SK-20-02312-1120 DAFF97C4 Slovakia (Slovak Republic)
Jarošinec +Balážik -- SK-20-01306-306 DA00D891 Slovakia (Slovak Republic)
Jarošinec +Balážik -- SK-20-01306-827 DA032AE3 Slovakia (Slovak Republic)
Jarošinec +Balážik -- SK-20-01306-831 DA00D97D Slovakia (Slovak Republic)
Jarošinec +Balážik -- SK-20-01306-829 DA032C94 Slovakia (Slovak Republic)
Jasovský Jozef + Ľubomír -- SK-20-0999-5 DA00D9FE Slovakia (Slovak Republic)
Jasovský Jozef + Ľubomír -- SK-20-02302-1501 DAFF9757 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Jasovský Jozef + Ľubomír -- SK-20-0999-2 DA033818 Slovakia (Slovak Republic)
Jasovský Jozef + Ľubomír -- SK-20-0999-12 DAF652E8 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Jasovský Jozef + Ľubomír -- SK-20-0999-6 DAF654D0 Slovakia (Slovak Republic)
Jasovský Jozef + Ľubomír -- SK-20-01002-117 DA00D9A4 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Jasovský Jozef + Ľubomír -- SK-20-0999-22 DAF68BD1 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Jasovský Jozef + Ľubomír -- SK-20-0999-13 DAFF9022 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Jasovský Jozef + Ľubomír -- SK-20-0999-1 DAFF97BA Slovakia (Slovak Republic)
Jenča Rastislav -- SK-20-02507-752 DAFF8E83 Slovakia (Slovak Republic)
Jenča Rastislav -- SK-20-02507-749 DAF68E1F Slovakia (Slovak Republic)
Jurica Miroslav -- SK-20-0609-108 DAFF9388 Slovakia (Slovak Republic)
Jurica Miroslav -- SK-20-0609-112 DAF68C4A Slovakia (Slovak Republic)
Jurica Miroslav -- SK-20-0609-124 DAF65450 Slovakia (Slovak Republic)
Jurica Miroslav -- SK-20-0609-107 DA00D950 Slovakia (Slovak Republic)
Jurica Miroslav -- SK-20-0609-118 DA00D94C Slovakia (Slovak Republic)
K.-H. Wichert -- DV-20-02618-923 DA0328C7 Germany
K.-H. Wichert -- DV-20-02618-936 DAFF94C8 Germany
K.-H. Wichert -- DV-20-02618-1099 DAFF977F Germany Team 1
K.-H. Wichert -- DV-20-02618-1107 DA00DA01 Germany Team 1
K.-H. Wichert -- DV-20-02618-1060 DAFF958D Germany Team 1
K.-H. Wichert -- DV-20-02618-1088 DAFF8E3A Germany
K.-H. Wichert -- DV-20-02618-1091 DA00D918 Germany Team 1
K.-H. Wichert -- DV-20-02618-1109 DAFF8DD2 Germany
Kalina Viktor -- SK-20-02119-1003 DAF678D2 Slovakia (Slovak Republic)
Kalina Viktor -- SK-20-02119-1022 DA013B7A Slovakia (Slovak Republic)
Kasan Dušan -- SK-20-01010-638 DAFF8D77 Slovakia (Slovak Republic)
Kasan Dušan -- SK-20-01010-616 DA0337AD Slovakia (Slovak Republic)
Kasan Jozef -- SK-20-01010-9 DA0329E1 Slovakia (Slovak Republic)
Kasan Jozef -- SK-20-01010-26 DA03371D Slovakia (Slovak Republic)
Kasan Jozef -- SK-20-01010-11 DAFF9318 Slovakia (Slovak Republic)
Kasan Peter -- SK-20-01010-913 DA00D9E0 Slovakia (Slovak Republic)
Kasan Peter -- SK-20-01010-912 DAFF92C4 Slovakia (Slovak Republic)
Kasan Peter -- SK-20-01010-914 DA032CA5 Slovakia (Slovak Republic)
Kašuba + Zeman TEAM -- SK-20-01605-943 DA00D7D5 Slovakia (Slovak Republic)
Kašuba + Zeman TEAM -- SK-20-01605-944 DAFF9655 Slovakia (Slovak Republic)
Kašuba + Zeman TEAM -- SK-20-01605-931 DAFF8D3B Slovakia (Slovak Republic)
Kašuba + Zeman TEAM -- SK-20-01605-936 DA00D9DC Slovakia (Slovak Republic)
Kašuba + Zeman TEAM -- SK-20-01605-935 DAFF8C7B Slovakia (Slovak Republic)
Kašuba Richard -- SK-20-01605-940 DA032CA9 Slovakia (Slovak Republic)
Kavčiak Samko+Šimon -- SK-20-01605-359 DAFF94FB Slovakia (Slovak Republic)
Kavčiak Samko+Šimon -- SK-20-01605-361 DAF65570 Slovakia (Slovak Republic)
Kavčiak Samko+Šimon -- SK-20-01605-360 DA033868 Slovakia (Slovak Republic)
Kavčiak Vladimír -- SK-20-01605-303 DAFF8F66 Slovakia (Slovak Republic)
Kavčiak Vladimír -- SK-20-01605-319 DAFF8FDA Slovakia (Slovak Republic)
Kavčiak Vladimír -- SK-20-01605-311 DA00DA04 Slovakia (Slovak Republic)
Kavčiak Vladimír -- SK-20-01605-308 DA00D8E0 Slovakia (Slovak Republic)
Kavčiak Vladimír -- SK-20-01605-302 DAFF9024 Slovakia (Slovak Republic)
Klausman Ladislav -- SK-20-02305-1091 DAFF9309 Slovakia (Slovak Republic)
Klausman Ladislav -- SK-20-02305-1093 DA00D827 Slovakia (Slovak Republic)
Klonga J + T -- SK-20-03106-343 DA0338BB Slovakia (Slovak Republic)
Klonga J + T -- SK-20-03106-344 DAFF8D1A Slovakia (Slovak Republic)
Klonga J + T -- SK-20-03106-334 DA00D939 Slovakia (Slovak Republic)
Klonga J + T -- SK-20-03106-321 DAFF8DE7 Slovakia (Slovak Republic)
Klonga J + T -- SK-20-03106-330 DAF65387 Slovakia (Slovak Republic)
KOHOUTEK B+M -- CZ-20-0281-807 DA03387C Czech Republic
KOHOUTEK B+M -- CZ-20-0281-803 DA032C5E Czech Republic
KOHOUTEK B+M -- CZ-20-0281-804 DA032A02 Czech Republic
KOHOUTEK B+M -- CZ-20-0281-795 DA0329CD Czech Republic
KOHOUTEK B+M -- CZ-20-0281-796 DAFF8F30 Czech Republic
Koleň Vladimír -- SK-20-02903-1402 DAFF8CB1 Slovakia (Slovak Republic)
Koleň Vladimír -- SK-20-02903-1417 DAFF8DD7 Slovakia (Slovak Republic)
Koňare TEAM -- SK-20-01907-494 DAFF9684 Slovakia (Slovak Republic)
Koňare TEAM -- SK-20-01907-491 DA00D7BE Slovakia (Slovak Republic)
Koňare TEAM -- SK-20-01907-499 DAFF8D7E Slovakia (Slovak Republic)
Koňare TEAM -- SK-20-01907-2407 DA033544 Slovakia (Slovak Republic)
Konopík Jiří -- CZ-20-034-154 DA0138A1 Czech Republic Team 1
Konopík Jiří -- CZ-20-034-229 DAFF8FE0 Czech Republic
Konopík Jiří -- CZ-20-034-157 DA0335DB Czech Republic
Konopík Jiří -- CZ-20-034-222 DAF65386 Czech Republic
Konopík Jiří -- CZ-20-034-174 DA032C68 Czech Republic Team 1
Konopík Jiří -- CZ-20-034-228 DAFF9779 Czech Republic
Konopík Jiří -- CZ-20-034-134 DA00D975 Czech Republic Team 1
Konopík Jiří -- CZ-20-034-124 DAF6554C Czech Republic Team 1
Konopík Jiří -- CZ-20-034-225 DAFF94F6 Czech Republic Team 1
Konopík Jiří -- CZ-20-034-164 DAFF8ECD Czech Republic
Korec Jozef st.+ml. -- SK-20-01002-207 DA00D9FA Slovakia (Slovak Republic)
Korec Jozef st.+ml. -- SK-20-01002-204 DAF654C6 Slovakia (Slovak Republic)
Korec Jozef st.+ml. -- SK-20-01002-157 DAFF9274 Slovakia (Slovak Republic)
Korec Jozef st.+ml. -- SK-20-01002-127 DAF65379 Slovakia (Slovak Republic)
Korec Jozef st.+ml. -- SK-20-01002-156 DA00D9AC Slovakia (Slovak Republic)
Kotas Vladimír -- CZ-20-043-3328 DA032AC0 Czech Republic
Kotas Vladimír -- CZ-20-043-3308 DAFF8C6A Czech Republic
Kotas Vladimír -- CZ-20-043-3312 DA03352B Czech Republic
Kotas Vladimír -- CZ-20-043-3326 DAFF8F6F Czech Republic
Kotas Vladimír -- CZ-20-043-3336 DAFF9054 Czech Republic
Koudelka Team -- SK-20-01502-223 DAFF92E5 Slovakia (Slovak Republic)
Koudelka Team -- SK-20-01502-239 DA00D9E8 Slovakia (Slovak Republic)
KrajčI Július -- SK-20-01909-107 DA03288A Slovakia (Slovak Republic)
KrajčI Július -- SK-20-01909-13 DAF68D7E Slovakia (Slovak Republic)
KrajčI Július -- SK-20-01909-106 DAFD5F9E Slovakia (Slovak Republic)
KrajčI Július -- SK-20-01909-112 DAFF9087 Slovakia (Slovak Republic)
Kratochvíl Dušan -- CZ-20-0305-21 DAFD653C Czech Republic
Kratochvíl Dušan -- CZ-20-0305-22 DAFF90A8 Czech Republic
Kratochvíl Dušan -- CZ-20-0305-23 DAF68C10 Czech Republic
Kratochvíl Dušan -- CZ-20-0305-18 DAFF8C4F Czech Republic
Krišanda + Čarnogurský Team -- SK-20-02309-134 DAFF8F27 Slovakia (Slovak Republic)
Krišanda + Čarnogurský Team -- SK-20-02309-428 DAFD5E53 Slovakia (Slovak Republic)
Krišanda + Čarnogurský Team -- SK-20-02309-135 DAFF8F2E Slovakia (Slovak Republic)
Krišanda + Čarnogurský Team -- SK-20-02309-427 DAF68DE4 Slovakia (Slovak Republic)
Krišanda + Čarnogurský Team -- SK-20-02309-200 DA032AC4 Slovakia (Slovak Republic)
Kristiňak Peter -- SK-20-0101-940 DAFF8FDB Slovakia (Slovak Republic)
Kristiňak Peter -- SAK-20-0101-902 DAFF8C84 Slovakia (Slovak Republic)
Kristiňak Peter -- SK-20-0101-914 DAFD64E1 Slovakia (Slovak Republic)
Kubáček Lubomír -- CZ-20-0234-5908 DA00D9DE Czech Republic Team 1
Kubáček Lubomír -- CZ-20-0234-5932 DA00D826 Czech Republic
Kubáček Lubomír -- CZ-20-0234-5947 DAFF906C Czech Republic
Kubáček Lubomír -- CZ-20-0234-5869 DAFF8D1F Czech Republic Team 1
Kubáček Lubomír -- CZ-20-0234-5870 DAFF932C Czech Republic Team 1
Kubáček Lubomír -- CZ-20-0234-5935 DAFD6152 Czech Republic
Kubáček Lubomír -- CZ-20-0234-5946 DA00DA1B Czech Republic
Kubáček Lubomír -- CZ-20-0234-5888 DA00D9E3 Czech Republic Team 1
Kubáček Lubomír -- CZ-20-0234-5928 DA013B10 Czech Republic Team 1
Kubaliak Vladimir -- SK-20-02107-506 DAF655EB Slovakia (Slovak Republic)
Kubaliak Vladimir -- SK-20-02107-529 DA032BE9 Slovakia (Slovak Republic)
Kubaliak Vladimir -- SK-20-02107-531 DAFF8FC3 Slovakia (Slovak Republic)
Kubaliak Vladimir -- SK-20-02107-527 DAFF8C67 Slovakia (Slovak Republic)
Kubaliak Vladimir -- SK-20-02107-524 DAFF8F3B Slovakia (Slovak Republic)
Kulík Přemek -- CZ-20-093-11 DAFF934F Czech Republic
Kulík Přemek -- CZ-20-093-108 DAFD60B4 Czech Republic
Kulík Přemek -- CZ-20-093-3 DAFF8CC1 Czech Republic
Kulík Přemek -- CZ-20-093-107 DA032CE7 Czech Republic
Kulka Milan -- SK-20-01701-956 DAFF9368 Slovakia (Slovak Republic)
Kulka Milan -- SK-20-01701-951 DAFF9278 Slovakia (Slovak Republic)
Kulka Milan -- SK-20-01701-952 DA033858 Slovakia (Slovak Republic)
Kunštár Vladimír -- SK-20-01701-42 DAFF8E2A Slovakia (Slovak Republic)
Kunštár Vladimír -- SK-20-01701-43 DAFF9393 Slovakia (Slovak Republic)
Kunštár Vladimír -- SK-20-01701-25 DAFD604E Slovakia (Slovak Republic)
Kunštár Vladimír -- SK-20-01701-34 DAFF930A Slovakia (Slovak Republic)
Kurek TEAM -- SK-20-02903-240 DAFF8EC0 Slovakia (Slovak Republic)
Kurek TEAM -- SK-20-02303-260 DAFF9338 Slovakia (Slovak Republic)
Kurek TEAM -- SK-20-02903-238 DAFD60D2 Slovakia (Slovak Republic)
KUSSER Jozef -- DV-20-05138-3704 DA00D986 Germany Team 1
KUSSER Jozef -- DV-20-05138-3659 DA032C3E Germany
KUSSER Jozef -- DV-20-05138-3740 DA00D8AA Germany
KUSSER Jozef -- DV-20-05138-3681 DAFF8F89 Germany
KUSSER Jozef -- DV-20-05138-3727 DA013C1C Germany Team 1
KUSSER Jozef -- DV-20-05138-3603 DAFF8F90 Germany Team 1
KUSSER Jozef -- DV-20-05138-3678 DAFF9364 Germany
KUSSER Jozef -- DV-20-05138-3718 DA00D94B Germany Team 1
KUSSER Jozef -- DV-20-05138-3622 DAFD60E6 Germany
Kutlesa Slavko -- AT-20-319-543 DA00D9C2 Austria
Kutlesa Slavko -- AT-20-319-541 DA033825 Austria
Kutlesa Slavko -- AT-20-319-533 DAFF8C4B Austria
Kutlesa Slavko -- AT-20-319-504 DAFF8D07 Austria
Labon Matuš+Jakub -- SK-20-01203-218 DAFF8F07 Slovakia (Slovak Republic)
Labon Matuš+Jakub -- SK-20-01203-220 DA00D8B4 Slovakia (Slovak Republic)
Labon Matuš+Jakub -- SK-20-01203-231 DAFF8C50 Slovakia (Slovak Republic)
Labon Matuš+Jakub -- SK-20-01203-228 DA00D9A6 Slovakia (Slovak Republic)
Labon Matuš+Jakub -- SK-20-01203-224 DAFF9052 Slovakia (Slovak Republic)
Lach Team Adrian -- PL-20-023-1147 DAFD609A Poland Team 1
Lach Team Adrian -- PL-20-023-1146 DAFF963F Poland Team 1
Lach Team Adrian -- PL-20-023-1158 DA00D8D7 Poland Team 2
Lach Team Adrian -- PL-20-023-1150 DAFF9B81 Poland Team 2
Lach Team Adrian -- PL-20-023-1152 DA00D9E2 Poland
Lach Team Adrian -- PL-20-023-1154 DAFD6544 Poland
Lach Team Adrian -- PL-20-023-1161 DAF68DCA Poland Team 2
Lach Team Adrian -- PL-20-023-1155 DA00D9CC Poland
Lach Team Adrian -- PL-20-023-1140 DA0138B5 Poland Team 1
Lach Team Adrian -- PL-20-023-1141 DA03365F Poland
Lach Team Adrian -- PL-20-023-1143 DAFD6513 Poland
Lach Team Adrian -- PL-20-023-1145 DA0338D4 Poland Team 1
Lach Team Adrian -- PL-20-023-1159 DAFF9385 Poland Team 1
Lach Team Adrian -- PL-20-023-1163 DA00D886 Poland Team 2
Lacika Dávid -- SK-20-01104-708 DAF65381 Slovakia (Slovak Republic)
Lacika Dávid -- SK-20-01104-717 DAFD6362 Slovakia (Slovak Republic)
Lacika Dávid -- SK-20-01104-719 DAFD5D7D Slovakia (Slovak Republic)
Lády Tibor -- HU-20-11-48211 DA013AEE Hungary
Lády Tibor -- HU-20-11-48216 DAFF8EC9 Hungary
Lády Tibor -- HU-20-11-48217 DAFF8F31 Hungary Team 1
Lády Tibor -- HU-20-11-48205 DAF6532F Hungary
Lády Tibor -- HU-20-11-48232 DAFF9160 Hungary
Lády Tibor -- HU-20-11-48234 DAFF95EA Hungary
Lapáček Jan -- CZ-20-0115-668 DA0337B9 Czech Republic
Lapáček Jan -- CZ-20-0115-648 DA00D78B Czech Republic
Lapáček Jan -- CZ-20-0115-664 DAF68BB4 Czech Republic
Lapáček Jan -- CZ-20-0115-604 DA032BCA Czech Republic
Lapáček Jan -- CZ-20-0115-611 DAFF9154 Czech Republic
Las Vladimir -- SK-20-01408-1019 DAFD615E Slovakia (Slovak Republic)
Las Vladimir -- SK-20-01408-1005 DA00D9FF Slovakia (Slovak Republic)
Las Vladimir -- SK-20-01408-1016 DA013A4F Slovakia (Slovak Republic)
Las Vladimir -- SK-20-01408-1043 DA00D7E5 Slovakia (Slovak Republic)
Las Vladimir -- SK-20-01408-1047 DA033856 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Las Vladimir -- SK-20-01408-1013 DAFF92E4 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Las Vladimir -- SK-20-01408-1026 DA00D85B Slovakia (Slovak Republic)
Las Vladimir -- SK-20-01408-1097 DA00D879 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Las Vladimir -- SK-20-01408-1030 DAFF9673 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Las Vladimir -- SK-20-01408-1036 DA032D3C Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Legín Peter+Štefan -- SK-20.55-M-3526 DA00D943 Slovakia (Slovak Republic)
Legín Peter+Štefan -- SK-20-55-M-3525 DA03297D Slovakia (Slovak Republic)
Lendacký Viliam -- SK-20-02507-609 DAFF8EAE Slovakia (Slovak Republic)
Lendacký Viliam -- SK-20-02507-601 DAFF9227 Slovakia (Slovak Republic)
Lendacký Viliam -- SK-20-02507-607 DAFF8FEE Slovakia (Slovak Republic)
Lenka & Roman Team -- SK-20-0307-619 DAF68B4C Slovakia (Slovak Republic)
Lenka & Roman Team -- SK-20-0307-620 DAF68B35 Slovakia (Slovak Republic)
Lenka & Roman Team -- SK-20-0307-569 DA00D959 Slovakia (Slovak Republic)
Lenka & Roman Team -- SK-20-0307-617 DAFF9215 Slovakia (Slovak Republic)
Lesnický Jozef -- SK-20-02301-584 DA03385C Slovakia (Slovak Republic)
Lesnický Jozef -- SK-20-02301-537 DA032CC2 Slovakia (Slovak Republic)
Lesnický Jozef -- SK-20-02301-579 DAFF933D Slovakia (Slovak Republic)
Lesnický Jozef -- SK-20-02301-585 DAF68D4A Slovakia (Slovak Republic)
Lesnický Jozef -- SK-20-02301-562 DA032B4E Slovakia (Slovak Republic)
Lokaj Peter -- SK-20-03402-1451 DAFF8F9B Slovakia (Slovak Republic)
Lokaj Peter -- SK-20-03402-1418 DA03364D Slovakia (Slovak Republic)
Lucuas & Marcus TEAM -- SK-20-03104-263 DAF68C29 Slovakia (Slovak Republic)
Lucuas & Marcus TEAM -- SK-20-03104-261 DAFF8C49 Slovakia (Slovak Republic)
Lucuas & Marcus TEAM -- SK-20-03104-264 DAFF8CF1 Slovakia (Slovak Republic)
Lucuas & Marcus TEAM -- SK-20-03104-262 DAFF913A Slovakia (Slovak Republic)
Luhový + Horemuš -- SK-20-01303-310 DAFD6469 Slovakia (Slovak Republic)
Luhový + Horemuš -- SK-20-01303-304 DAF68BA6 Slovakia (Slovak Republic)
Luhový + Horemuš -- SK-20-01303-2099 DAF68E4A Slovakia (Slovak Republic)
Luhový + Horemuš -- SK-20-01303-2089 DAFF9057 Slovakia (Slovak Republic)
Luhový + Horemuš -- SK-20-01303-2087 DAFF918D Slovakia (Slovak Republic)
Luhový Miroslav -- SK-20-01303-116 DA013AC8 Slovakia (Slovak Republic)
Luhový Miroslav -- SK-20-01303-104 DA00D7EF Slovakia (Slovak Republic)
Luhový Miroslav -- SK-20-01303-188 DA0338DA Slovakia (Slovak Republic)
Luterán Marek -- SK-20-02704-861 DAF65557 Slovakia (Slovak Republic)
Luterán Marek -- SK-20-02704-862 DA00DA1A Slovakia (Slovak Republic)
Luthiger Sasa -- CH-20-3032 DAFF9798 Switzerland
Luthiger Sasa -- CH-20-3022 DA032C11 Switzerland
Luthiger Sasa -- CH-20-3030 DA0335F4 Switzerland
Luthiger Sasa -- CH-20-3026 DAFF8D38 Switzerland
Macejko Rastislav -- SK-20-01502-529 DAFF9171 Slovakia (Slovak Republic)
Macejko Rastislav -- SK-20-01502-535 DAFF9339 Slovakia (Slovak Republic)
Macejko Rastislav -- SK-20-01502-530 DAFF9117 Slovakia (Slovak Republic)
Macejko Rastislav -- SK-20-01502-525 DA00D7EA Slovakia (Slovak Republic)
Machyna Jozef -- SK-20-03301-1218 DA03297F Slovakia (Slovak Republic)
Machyna Jozef -- SK-20-03301-18 DA00D768 Slovakia (Slovak Republic)
Machyna Jozef -- SK-20-03301-1219 DA032B87 Slovakia (Slovak Republic)
Machyna Jozef -- SK-20-03301-1217 DAF65398 Slovakia (Slovak Republic)
Machyna Jozef -- SK-20-03301-1183 DAFF92EA Slovakia (Slovak Republic)
Magušin G&L -- SK-20-01005-1361 DAFF8D76 Slovakia (Slovak Republic)
Magušin G&L -- SK-20-01005-1399 DA013A14 Slovakia (Slovak Republic)
Magušin G&L -- SK-20-01005-1389 DAF68C25 Slovakia (Slovak Republic)
Magušin G&L -- SK-20-01005-1216 DAFF8DDE Slovakia (Slovak Republic)
Magušin G&L -- SK-20-01005-1215 DAF68AF7 Slovakia (Slovak Republic)
Majdák Michal -- SK-20-02302-1135 DAFF923F Slovakia (Slovak Republic)
Majdák Michal -- SK-20-02302-1137 DAFF91FE Slovakia (Slovak Republic)
Majdák Michal -- SK-20-02302-1115 DA032C46 Slovakia (Slovak Republic)
Majerčák Jan -- SK-20-02309-625 DAFF92F7 Slovakia (Slovak Republic)
Maľa Stano -- SK-20-01010-124 DAFF8FCA Slovakia (Slovak Republic)
Maľa Stano -- SK-20-01010-112 DAFF93EC Slovakia (Slovak Republic)
Marčan Vladimír -- SK-20-01504-1056 DA00D9D2 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Marčan Vladimír -- SK-20-01504-1055 DAF68C17 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Marčan Vladimír -- SK-20-01504-565 DAFF8F5A Slovakia (Slovak Republic)
Marčan Vladimír -- SK-20-01504-1057 DA032B8A Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Marčan Vladimír -- SK-20-01504-573 DA0336D1 Slovakia (Slovak Republic)
Marčan Vladimír -- SK-20-01504-1059 DA00D9B9 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Marčan Vladimír -- SK-20-01504-561 DA00D7FF Slovakia (Slovak Republic)
Marčan Vladimír -- SK-20-01504-1060 DAFD5F8C Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Marčan Vladimír -- SK-20-01504-566 DA00D9A0 Slovakia (Slovak Republic)
Marčan Vladimír -- SK-20-01504-562 DAFF8E4B Slovakia (Slovak Republic)
Mareta Jozef -- SK-20-0303-226 DA00D995 Slovakia (Slovak Republic)
Mareta Jozef -- SK-20-0303-234 DA00D97E Slovakia (Slovak Republic)
Mareta Jozef -- SK-20-0303-228 DA00D9E5 Slovakia (Slovak Republic)
Mariusz Tempka -- PL-20-023-601 DA00D987 Poland Team 1
Mariusz Tempka -- PL-20-023-691 DAF6523D Poland
Mariusz Tempka -- PL-20-023-605 DA00D9EF Poland
Mariusz Tempka -- PL-20-023-607 DAFF947D Poland
Mariusz Tempka -- PL-20-023-689 DA00D9BB Poland
Mariusz Tempka -- PL-20-023-692 DA00D7A1 Poland
Mariusz Tempka -- PL-20-023-685 DAFF9025 Poland
Marton Julius -- SK-20-0999-1689 DA0138EE Slovakia (Slovak Republic)
Marton Julius -- SK-20-0999-1687 DAFF9238 Slovakia (Slovak Republic)
Marton Julius -- SK-20-0999-1806 DAFD6337 Slovakia (Slovak Republic)
Marton Julius -- SK-20-0999-1684 DAFF8F5D Slovakia (Slovak Republic)
Marton Julius -- SK-20-0999-1685 DAF68A89 Slovakia (Slovak Republic)
Matejčík Peter -- SK-20-01504-271 DA00D867 Slovakia (Slovak Republic)
Matejčík Peter -- SK-20-01504-268 DA00D976 Slovakia (Slovak Republic)
Matula Štefan -- SK-20-0307-951 DAF6538F Slovakia (Slovak Republic)
Matula Štefan -- SK-20-0305-689 DAF65342 Slovakia (Slovak Republic)
Matula Štefan -- SK-20-0305-634 DAFF8E5B Slovakia (Slovak Republic)
Matula Štefan -- SK-20-0307-935 DA032A04 Slovakia (Slovak Republic)
Matula Štefan -- SK-20-0305-633 DAF653DF Slovakia (Slovak Republic)
Matuszny Adam -- PL-20-027-5435 DAFF91F0 Poland Team 1
Matuszny Adam -- PL-20-027-5445 DAFF8D34 Poland
Matuszny Adam -- PL-20-027-5436 DA0328CD Poland Team 1
Matuszny Adam -- PL-20-027-5440 DA00D781 Poland Team 2
Matuszny Adam -- PL-20-027-5446 DAFF9269 Poland Team 2
Matuszny Adam -- PL-20-027-5419 DAFF8DA6 Poland Team 1
Matuszny Adam -- PL-20-027-5441 DAFF8C9D Poland
Matuszny Adam -- PL-20-027-5431 DA00D7C0 Poland
Matuszny Adam -- PL-20-027-5438 DAFF92AD Poland
Matuszny Adam -- PL-20-027-5444 DAFF9714 Poland
Maťuťa TEAM -- SK-20-03501-611 DA01398E Slovakia (Slovak Republic)
Maťuťa TEAM -- SK-20-03501-603 DA00D764 Slovakia (Slovak Republic)
MAYER Antonín -- CZ-20-032-30 DA032A15 Czech Republic
MAYER Antonín -- CZ-20-032-23 DA03290F Czech Republic
MAYER Antonín -- CZ-20-032-22 DA00D805 Czech Republic
MAYER Antonín -- CZ-20-032-62 DA0328C3 Czech Republic
MAYER Antonín -- CZ-20-032-63 DAFF8DFA Czech Republic
Mazgut Vladimir -- SK-20-0999-5807 DAF654F7 Slovakia (Slovak Republic)
Mazgut Vladimir -- SK-20-0999-5810 DAF652FF Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Mazgut Vladimir -- SK-20-0999-5804 DAFF8F7C Slovakia (Slovak Republic)
Mazgut Vladimir -- SK-20-0999-5802 DAFF92A2 Slovakia (Slovak Republic)
Mazgut Vladimir -- SK-20-0999-5809 DA032970 Slovakia (Slovak Republic)
Mazgut Vladimir -- SK-20-0999-5806 DA00D77E Slovakia (Slovak Republic)
Maziarz Racing Team -- PL-20-0233-6590 DAFF8CF6 Poland
Maziarz Racing Team -- PL-20-0233-6260 DA0338DC Poland Team 2
Maziarz Racing Team -- PL-20-0233-6548 DAFF9036 Poland
Maziarz Racing Team -- PL-20-0233-6740 DA032BA1 Poland Team 1
Maziarz Racing Team -- PL-20-0233-6566 DA00D90A Poland
Maziarz Racing Team -- PL-20-0233-6415 DAF68AC3 Poland Team 1
Maziarz Racing Team -- PL-20-0233-6496 DA01392C Poland
Maziarz Racing Team -- PL-20-0233-6354 DAFD6507 Poland Team 2
Maziarz Racing Team -- PL-20-0233-6223 DA00D93F Poland Team 1
Maziarz Racing Team -- PL-20-0233-6464 DA00D9F9 Poland Team 1
Maziarz Racing Team -- PL-20-0233-6530 DA00D962 Poland Team 1
Mazuch Jan + Tomáš -- SK-20-0902-1115 DAFF936D Slovakia (Slovak Republic)
Mazuch Jan + Tomáš -- SK-20-0902-1129 DA03295E Slovakia (Slovak Republic)
Mazuch Jan + Tomáš -- SK-20-0902-1117 DA00D761 Slovakia (Slovak Republic)
Mičenec Miroslav -- SK-20-03404-521 DAFF9299 Slovakia (Slovak Republic)
Mičenec Miroslav -- SK-20-03404-528 DAFD6284 Slovakia (Slovak Republic)
Miklošik Daniel -- SK-20-0503-515 DAFF93BC Slovakia (Slovak Republic)
Miklošik Daniel -- SK-20-0503-504 DA00D997 Slovakia (Slovak Republic)
Miklošik Daniel -- SK-20-0503-511 DAF65545 Slovakia (Slovak Republic)
Miklošik Rudolf + Kristian -- SK-20-0503-1046 DAFF8D2F Slovakia (Slovak Republic)
Miklošik Rudolf + Kristian -- SK-20-0503-1051 DA00D85A Slovakia (Slovak Republic)
Miklošik Rudolf + Kristian -- SK-20-0503-1045 DA0139FD Slovakia (Slovak Republic)
Miklošik Rudolf + Kristian -- SK-20-0503-1043 DA032B07 Slovakia (Slovak Republic)
Mikušinec Miroslav -- SK-20-0609-127 DAFF93D7 Slovakia (Slovak Republic)
Mikušinec Miroslav -- SK-20-0609-131 DAFF93AC Slovakia (Slovak Republic)
Milota Milan -- CZ-20-0123-908 DA00D961 Czech Republic
Milota Milan -- CZ-20-0123-924 DAFF8FC5 Czech Republic
Milota Milan -- CZ-20-0123-923 DAFD64AC Czech Republic
Milota Milan -- CZ-20-0123-914 DA0329EE Czech Republic
Minárik Jozef -- SK-20-0605-1158 DAFF92C9 Slovakia (Slovak Republic)
Minárik Jozef -- SK-20-0605-1159 DAFF9B33 Slovakia (Slovak Republic)
Minárik Jozef -- SK-20-0605-1144 DAFF9115 Slovakia (Slovak Republic)
Minárik Jozef -- SK-20-0605-1146 DA00D776 Slovakia (Slovak Republic)
Minárik Jozef -- SK-20-0605-1166 DA00D780 Slovakia (Slovak Republic)
Molnár Martin -- SK-20-0601-19 DA00D9CA Slovakia (Slovak Republic)
Molnár Martin -- SK-20-0601-12 DAFF8C6E Slovakia (Slovak Republic)
Molnár Martin -- SK-20-0601-11 DA00D97A Slovakia (Slovak Republic)
Molnár Martin -- SK-20-0601-36 DAFF8FBE Slovakia (Slovak Republic)
Molnár Martin -- SK-20-0601-8 DA032A3F Slovakia (Slovak Republic)
MOTYČAK ONDREJ -- SK-20-0503-250 DA00D953 Slovakia (Slovak Republic)
MOTYČAK ONDREJ -- SK-20-0503-241 DAF652F6 Slovakia (Slovak Republic)
Mrlian Jan -- SK-20-03103-209 DA00D934 Slovakia (Slovak Republic)
Mrlian Jan -- SK-20-03103-242 DA00D99E Slovakia (Slovak Republic)
Mrlian Jan -- SK-20-03103-222 DA00D9CB Slovakia (Slovak Republic)
Mrlian Jan -- SK-20-03103-215 DA032B57 Slovakia (Slovak Republic)
Mrlian Jan -- SK-20-03103-288 DAF68BD6 Slovakia (Slovak Republic)
Návara Miroslav -- CZ-20-0123-19 DA03362A Czech Republic
Ničovský Jan -- CZ-20-032-215 DAF67AAB Czech Republic
Ničovský Jan -- CZ-20-032-225 DAFF8F9E Czech Republic
NOCHTA Stefan -- SK-20-0702-145 DA032B54 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
NOCHTA Stefan -- SK-20-0702-147 DAFF9756 Slovakia (Slovak Republic)
NOCHTA Stefan -- SK-20-0702-131 DAFD61DF Slovakia (Slovak Republic) Team 1
NOCHTA Stefan -- SK-20-0702-139 DAF65466 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
NOCHTA Stefan -- SK-20-0702-146 DA03360E Slovakia (Slovak Republic)
NOCHTA Stefan -- SK-20-0702-130 DA032CD8 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Nöres Kurt -- AT-20-612-1311 DA033630 Austria
Nöres Kurt -- AT-20-612-1301 DAFF8C4D Austria
Nöres Kurt -- AT-20-612-1324 DAFD602E Austria
Nöres Kurt -- AT-20-612-1316 DA033594 Austria Team 2
Nöres Kurt -- AT-20-612-1302 DA00D9BE Austria Team 1
Nöres Kurt -- AT-20-612-1308 DAFF8FF9 Austria Team 1
Nöres Kurt -- AT-20-612-1312 DAF68D11 Austria
Nöres Kurt -- AT-20-612-1319 DAFF95DB Austria Team 1
Nöres Kurt -- AT-20-612-1314 DAFF9744 Austria Team 2
Nöres Kurt -- AT-20-612-1317 DAFF8ECE Austria Team 2
Nöres Kurt -- AT-20-612-1326 DA03294D Austria Team 2
Nöres Kurt -- AT-20-612-1320 DA03355E Austria Team 1
Ofner Kurt -- AT-20-609-256 DAF67A5F Austria
Ofner Kurt -- AT-20-609-253 DA03377D Austria
Ofner Kurt -- AT-20-609-257 DAF653A3 Austria
Ofner Kurt -- AT-20-609-254 DAFF9B38 Austria
Ofner Kurt -- AT-20-609-262 DAFD62E8 Austria Team 1
Ofner Kurt -- AT-20-609-261 DAFF90B6 Austria
OLAJEC +HRMO JOZO -- SK-20-01908-1181 DAFF8E8E Slovakia (Slovak Republic)
OLAJEC +HRMO JOZO -- SK-20-01907-905 DA00D73B Slovakia (Slovak Republic)
OLAJEC +HRMO JOZO -- SK-20-01907-909 DAFF8DEB Slovakia (Slovak Republic)
Oravec + Siekel TEAM -- SK-20-01110-1934 DAFF9085 Slovakia (Slovak Republic)
Oravec + Siekel TEAM -- SK-20-01110-1937 DA0337E8 Slovakia (Slovak Republic)
Oravec + Siekel TEAM -- SK-20-01110-1932 DAFF8E80 Slovakia (Slovak Republic)
Ovšák - Michalčík -- SK-20-02903-1321 DAFD605B Slovakia (Slovak Republic)
Ovšák - Michalčík -- SK-20-02903-1313 DA013B51 Slovakia (Slovak Republic)
Ovšák - Michalčík -- SK-20-02903-1530 DAFF96C4 Slovakia (Slovak Republic)
Ovšák - Michalčík -- SK-20-02903-1524 DAFF8F20 Slovakia (Slovak Republic)
Ovšák - Michalčík -- SK-20-02903-1320 DA033711 Slovakia (Slovak Republic)
Paldan Roman -- SK-20-0503-983 DAFF8ED8 Slovakia (Slovak Republic)
Papaj Vladimír st.+ml. -- SK-20-03104-518 DAFF8F26 Slovakia (Slovak Republic)
Papaj Vladimír st.+ml. -- SK-20-03104-550 DAFF9174 Slovakia (Slovak Republic)
Papaj Vladimír st.+ml. -- SK-20-03104-536 DA00D7DE Slovakia (Slovak Republic)
Papaj Vladimír st.+ml. -- SK-20-03104-510 DA0335F2 Slovakia (Slovak Republic)
Papaj Vladimír st.+ml. -- SK-20-03104-574 DAFF9354 Slovakia (Slovak Republic)
Parčiš+Kučera -- SK-20-01408-1421 DA0329DE Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Parčiš+Kučera -- SK-20-55-M-2265 DAF652AB Slovakia (Slovak Republic)
Parčiš+Kučera -- SK-20-01408-1429 DAFF92B5 Slovakia (Slovak Republic)
Parčiš+Kučera -- SK-20-01408-1431 DAFF8CBD Slovakia (Slovak Republic)
Parčiš+Kučera -- SK-20-01408-1427 DAF68AB4 Slovakia (Slovak Republic)
Parčiš+Kučera -- SK-20-01408-1418 DAFF8F9D Slovakia (Slovak Republic)
Páva Zoltán -- HU-20-11-45055 DA00D7B8 Hungary
Páva Zoltán -- HU-20-11-45051 DAFF8EFF Hungary
Páva Zoltán -- HU-20-11-45050 DAF654F4 Hungary
Páva Zoltán -- HU-20-11-45052 DA00D755 Hungary
Páva Zoltán -- HU-20-11-45046 DA032C59 Hungary
Pavla Jan -- SK-20-01907-622 DAFF8FE7 Slovakia (Slovak Republic)
Pavla Jan -- SK-20-01907-626 DAFF8DBE Slovakia (Slovak Republic)
Pavla Jan -- SK-20-01907-621 DA00D9D7 Slovakia (Slovak Republic)
Pavla Jan -- SK-20-01907-605 DA032B66 Slovakia (Slovak Republic)
Payk Waldemar -- DV-20-08483-299 DA013960 Germany
Payk Waldemar -- DV-20-08483-239 DA0335FF Germany
Payk Waldemar -- DV-20-08483-287 DAFF9387 Germany
Payk Waldemar -- DV-20-08483-260 DAFF9745 Germany
Pažitný Jozef -- SK-20-01302-1805 DA00D928 Slovakia (Slovak Republic)
Pažitný Jozef -- SK-20-01302-1802 DAFF8DE8 Slovakia (Slovak Republic)
Pažitný Jozef -- SK-20-01302-1804 DAFF92BF Slovakia (Slovak Republic)
Pažitný Jozef -- SK-20-01302-1803 DAFF9774 Slovakia (Slovak Republic)
Pilný Anton+Juraj -- SK-20-0611-1002 DA033831 Slovakia (Slovak Republic)
Pilný Anton+Juraj -- SK-20-0611-1011 DAF68D72 Slovakia (Slovak Republic)
Pilný Anton+Juraj -- SK-20-0611-1006 DAFD5CD2 Slovakia (Slovak Republic)
Pilný Anton+Juraj -- SK-20-0611-1015 DA0139F8 Slovakia (Slovak Republic)
Pilný Anton+Juraj -- SK-20-0611-1007 DAFF9320 Slovakia (Slovak Republic)
Plačko Jozef -- SK-20-03301-1054 DA00D841 Slovakia (Slovak Republic)
Plačko Jozef -- SK-20-03301-1002 DAFF8F8B Slovakia (Slovak Republic)
Plačko Jozef -- SK-20-03301-1011 DAFF8F56 Slovakia (Slovak Republic)
Plačko Jozef -- SK-20-03301-1065 DAFF94C9 Slovakia (Slovak Republic)
Plačko Jozef -- SK-20-03301-1013 DAFD6424 Slovakia (Slovak Republic)
Pleško Štefan -- SK-20-0301-1417 DA00D9A8 Slovakia (Slovak Republic)
Pleško Štefan -- SK-20-0301-1406 DA013B36 Slovakia (Slovak Republic)
Pleško Štefan -- SK-20-0301-1442 DA032CA6 Slovakia (Slovak Republic)
Pleško Štefan -- SK-20-0301-1412 DAFF92D3 Slovakia (Slovak Republic)
Pleva Miroslav -- SK-20-0999-1630 DAF6540A Slovakia (Slovak Republic)
Pleva Miroslav -- SK-20-0999-1625 DAFF9B3A Slovakia (Slovak Republic)
Pleva Miroslav -- SK-20-0999-1627 DA0139EB Slovakia (Slovak Republic)
Pleva Miroslav -- SK-20-0999-1628 DA03355A Slovakia (Slovak Republic)
Pleva Peter -- SK-20-0999-1623 DAFF8FA3 Slovakia (Slovak Republic)
Pleva Peter -- SK-20-0999-1626 DA00D88E Slovakia (Slovak Republic)
Pleva Peter -- SK-20-0999-1640 DAFF8FED Slovakia (Slovak Republic)
Pleva Peter -- SK-20-0999-1624 DAF68BB9 Slovakia (Slovak Republic)
Podhorsky M + B -- SK-20-0405-329 DAFF93AD Slovakia (Slovak Republic)
Podhorsky M + B -- SK-20-0405-314 DA00D7BA Slovakia (Slovak Republic)
Podhorsky M + B -- SK-20-0405-319 DAFF9BC6 Slovakia (Slovak Republic)
Podhorsky M + B -- SK-20-0405-322 DAF65248 Slovakia (Slovak Republic)
Podhorsky M + B -- SK-20-0405-320 DAFD5F9C Slovakia (Slovak Republic)
Podmanicky Štefan -- SK-20-0109-504 DAFF95A3 Slovakia (Slovak Republic)
Podmanicky Štefan -- SK-20-0109-502 DA00DA27 Slovakia (Slovak Republic)
Podmanicky Štefan -- SK-20-0109-516 DAF68B60 Slovakia (Slovak Republic)
Podmanicky Štefan -- SK-20-0109-508 DAFF8F99 Slovakia (Slovak Republic)
Podmanicky Štefan -- SK-20-0109-506 DA00D829 Slovakia (Slovak Republic)
Poláček Milan -- CZ-20-0311-274 DAFD6347 Czech Republic
Poláček Milan -- CZ-20-0311-287 DAFD61EA Czech Republic
Poláček Milan -- CZ-20-0311-300 DAFD601D Czech Republic
Poláček Milan -- CZ-20-0311-315 DAF68B67 Czech Republic
Polášková Anna -- SK-20-01504-407 DAFF9002 Czech Republic
Polášková Anna -- SK-20-01504-405 DAF65346 Czech Republic
Polášková Anna -- SK-20-01504-415 DAFF8F40 Czech Republic
Polášková Anna -- SK-20-01504-422 DAF68B7E Czech Republic
PRÉĎA TEAM -- CZ-20-08-36 DAFF9281 Czech Republic
PRÉĎA TEAM -- CZ-20-08-42 DAFF8F81 Czech Republic
PRÉĎA TEAM -- CZ-20-08-60 DA00D921 Czech Republic
PRÉĎA TEAM -- CZ-20-08-98 DA013A40 Czech Republic
Prílepok Peter -- SK-20-0999-9272 DA00D858 Slovakia (Slovak Republic)
Prílepok Peter -- SK-20-0999-9271 DAFF9021 Slovakia (Slovak Republic)
Prílepok Peter -- SK-20-0999-9300 DAFF94BE Slovakia (Slovak Republic)
Pusztai László -- HU-20-12-69039 DAFF967C Hungary
Pusztai László -- HU-20-12-69005 DA0138EB Hungary
Pusztai László -- HU-20-12-69033 DAF68DEC Hungary
Pusztai László -- HU-20-12-69022 DA00D9EE Hungary
Richtárik Milan -- SK-20-01301-306 DAFF8F7E Slovakia (Slovak Republic)
Richtárik Milan -- SK-20-01301-319 DAF655E1 Slovakia (Slovak Republic)
Richtárik Milan -- SK-20-01301-328 DAFD60DB Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Richtárik Milan -- SK-20-01301-344 DAFF9106 Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Richtárik Milan -- SK-20-01301-311 DAFF8D56 Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Richtárik Milan -- SK-20-01301-352 DA00D9C7 Slovakia (Slovak Republic)
Richtárik Milan -- SK-20-01301-314 DA00D783 Slovakia (Slovak Republic)
Richtárik Milan -- SK-20-01301-346 DA00D998 Slovakia (Slovak Republic)
Richtárik Milan -- SK-20-01301-367 DAFF8E68 Slovakia (Slovak Republic) TEAM 2
Richtárik Milan -- SK-20-01301-340 DA032A29 Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Richtárik Milan -- SK-20-01301-348 DAF6530A Slovakia (Slovak Republic) TEAM 2
Richtárik Milan -- SK-20-01301-363 DAFF8D7F Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Robotnícka trieda J&I -- SK-20-0999-1820 DA0328DF Slovakia (Slovak Republic)
Robotnícka trieda J&I -- SK-20-0999-1808 DAFF927C Slovakia (Slovak Republic)
Robotnícka trieda J&I -- SK-20-0999-1814 DAFF8C58 Slovakia (Slovak Republic)
Robotnícka trieda J&I -- SK-20-0999-1819 DA013A65 Slovakia (Slovak Republic)
Roch Peter -- SK-20-02704-3 DAF68C16 Slovakia (Slovak Republic)
Roch Peter -- SK-20-02704-2 DA03288F Slovakia (Slovak Republic)
Roman Štefan -- SK-20-01504-410 DAFF8D75 Slovakia (Slovak Republic)
Roman Štefan -- SK-20-01504-416 DAFD5F7C Slovakia (Slovak Republic)
Roman Štefan -- SK-20-01504-431 DAFD5D71 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Roman Štefan -- SK-20-01504-432 DAF68E49 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Roman Štefan -- SK-20-01504-403 DA00D9C5 Slovakia (Slovak Republic)
Roman Štefan -- SK-20-01504-421 DA032CC6 Slovakia (Slovak Republic)
Roman Štefan -- SK-20-01504-404 DAFF91E9 Slovakia (Slovak Republic)
Roman Štefan -- SK-20-01504-401 DAFF978F Slovakia (Slovak Republic)
Roman Štefan -- SK-20-01504-424 DAF67BA8 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Roman Štefan -- SK-20-01504-414 DA00DA03 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Romaňák + Majerčák Team -- SK-20-02309-10 DA00D911 Slovakia (Slovak Republic)
Romaňák + Majerčák Team -- SK-20-02309-2 DAFF958E Slovakia (Slovak Republic)
Romaňák + Majerčák Team -- SK-20-02309-199 DA0138BF Slovakia (Slovak Republic)
Romanová Adela -- SK-20-01504-423 DAFF931D Slovakia (Slovak Republic)
Romanová Adela -- SK-20-01504-425 DAF653A1 Slovakia (Slovak Republic)
Romanová Adela -- SK-20-01504-440 DAF65525 Slovakia (Slovak Republic)
Romanová Adela -- SK-20-01504-426 DAFD6105 Slovakia (Slovak Republic)
Romanová Adela -- SK-20-01504-430 DA00D784 Slovakia (Slovak Republic)
Rudorfer Michael -- AT-20-906-11 DAFF8D1C Austria Team 1
Rudorfer Michael -- AT-20-906-67 DA03384B Austria Team 1
Rudorfer Michael -- AT-20-906-39 DAFF8F0A Austria Team 1
Rudorfer Michael -- AT-20-906-444 DAFF8D44 Austria Team 2
Rudorfer Michael -- AT-20-906-50 DA00D9BC Austria
Rudorfer Michael -- AT-20-906-51 DAFF8C78 Austria Team 1
Rudorfer Michael -- AT-20-906-16 DAF65444 Austria Team 2
Rudorfer Michael -- AT-20-906-44 DAFF8F5E Austria Team 2
Rudorfer Michael -- AT-20-906-41 DAFF93EF Austria Team 3
Rudorfer Michael -- AT-20-906-21 DA00D820 Austria
Rudorfer Michael -- AT-20-906-441 DA033882 Austria Team 2
Rudorfer Michael -- AT-20-906-48 DA00D742 Austria Team 3
Rudorfer Michael -- AT-20-906-36 DAF6546F Austria Team 3
Rudorfer Michael -- AT-20-906-29 DAF68E55 Austria Team 3
Rudorfer Michael -- AT-20-906-63 DAFD63DF Austria Team 2
Rudorfer Michael -- AT-20-906-22 DAF65332 Austria
Rybár Ľubomír -- SK-20-0603-206 DA03365D Slovakia (Slovak Republic)
Rybár Ľubomír -- SK-20-0603-201 DA0329AA Slovakia (Slovak Republic)
Rybár Ľubomír -- SK-20-0603-203 DA00D875 Slovakia (Slovak Republic)
RYPAK Štefan -- SK-20-01103-446 DAFF9331 Slovakia (Slovak Republic)
RYPAK Štefan -- SK-01103-450 DA00D936 Slovakia (Slovak Republic)
RYPAK Štefan -- SK-20-01103-440 DAFF94E7 Slovakia (Slovak Republic)
Sadloň Michal -- SK-20-0102-1013 DAFD5EFB Slovakia (Slovak Republic)
Sadloň Michal -- SK-20-0102-986 DA00D7D0 Slovakia (Slovak Republic)
Sadloň Michal -- SK-20-0102-1021 DA03371B Slovakia (Slovak Republic)
Sadloň Michal -- SK-20-0102-1035 DAFF916C Slovakia (Slovak Republic)
Sadloň Michal -- SK-20-0102-1120 DA013AC0 Slovakia (Slovak Republic)
Sadloň Michal -- SK-20-0102-1037 DA00D94E Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Sadloň Michal -- SK-20-0102-1133 DAFD5D2B Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Sadloň Michal -- SK-20-0102-955 DAFF8E7E Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Sadloň Michal -- SK-20-0102-1158 DA00D929 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Sadloň Michal -- SK-20-0102-993 DAFF961B Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Šaradín Peter -- SK-20-01306-538 DAFF8F6B Slovakia (Slovak Republic)
Šaradín Peter -- SK-20-01306-554 DA00D95F Slovakia (Slovak Republic)
Šaradín Peter -- SK-20-01306-525 DAF6527A Slovakia (Slovak Republic)
Šaradín Peter -- SK-20-01306-558 DA00DA06 Slovakia (Slovak Republic)
Schreiner Thomas -- AT-20-602-1775 DA033640 Austria
Schreiner Thomas -- AT-20-602-1774 DAF68B4D Austria
Schreiner Thomas -- AT-20-602-1779 DAFF934C Austria
Schreiner Thomas -- AT-20-602-1777 DA00D9F3 Austria
Schreiner Thomas -- AT-20-602-1771 DA013A45 Austria
Sedlák Eugen -- SK-20-02509-16 DAFF8F2C Slovakia (Slovak Republic)
Sedlák Eugen -- SK-20-02509-15 DAFF950A Slovakia (Slovak Republic)
Sedlák Eugen -- SK-20-02509-8 DA00D778 Slovakia (Slovak Republic)
Sedlák Eugen -- SK-20-02509-2 DA00D7FD Slovakia (Slovak Republic)
Sedlák Eugen -- SK-20-02516-1072 DAF68AE6 Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Sedlák Peter -- SK-20-01301-25 DAFF8D84 Slovakia (Slovak Republic)
Sedlák Peter -- SK-20-01301-18 DAFF8F62 Slovakia (Slovak Republic)
Sedlák Peter -- SK-20-01301-2 DA01387E Slovakia (Slovak Republic)
Sedlák Peter -- SK-20-01301-833 DAFF8DE9 Slovakia (Slovak Republic)
Šedo Milan -- SK-20-01507-478 DA00D9BF Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Šedo Milan -- SK-20-01507-475 DA0328AC Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Šedo Milan -- SK-20-01503-227 DAF65419 Slovakia (Slovak Republic)
Šedo Milan -- SK-20-01503-244 DAFF8D62 Slovakia (Slovak Republic)
Šedo Milan -- SK-20-01503-259 DA00D993 Slovakia (Slovak Republic)
Šedo Milan -- SK-20-01503-260 DAF68D99 Slovakia (Slovak Republic)
Šedo Milan -- SK-20-01507-477 DAFF9293 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Šedo Milan -- SK-20-01507-335 DAFD5D0F Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Šedo Milan -- SK-20-01503-256 DAFF93F4 Slovakia (Slovak Republic)
Selecký Jan -- SK-20-01906-1014 DA013AD4 Slovakia (Slovak Republic)
Selecký Jan -- SK-20-01906-1001 DAF68DAD Slovakia (Slovak Republic)
Selecký Jan -- SK-20-01906-1009 DAFF8FF4 Slovakia (Slovak Republic)
Selecký Jan -- SK-20-01906-1008 DAFF9552 Slovakia (Slovak Republic)
Selecký Juraj -- SK-20-01906-612 DAFF9443 Slovakia (Slovak Republic)
Selecký Juraj -- SK-20-01906-601 DAFF8E19 Slovakia (Slovak Republic)
Selecký Juraj -- SK-20-01906-606 DA00D9AE Slovakia (Slovak Republic)
Selecký Juraj -- SK-20-01906-632 DAFF8EC4 Slovakia (Slovak Republic)
Selecký Juraj -- SK-20-01906-646 DAFF9737 Slovakia (Slovak Republic)
SG Groditzki -- DV-20-06639-154 DAF68D3F Germany
SG Groditzki -- DV-20-06639-187 DAF68B1C Germany
SG Groditzki -- DV-20-06639-201 DAF68B62 Germany
SG Groditzki -- DV-20-06639-149 DA00D947 Germany
SG Gronemeier /Groll -- DV-20-0851-608 DA00DA15 Germany
SG Gronemeier /Groll -- DV-20-0851-607 DAF6526F Germany
SG Gronemeier /Groll -- DV-20-0851-606 DAF6533C Germany
SG Gronemeier /Groll -- DV-20-0851-517 DA013912 Germany
SIMA TEAM -- SK-20-03106-405 DAFF8F18 Slovakia (Slovak Republic)
SIMA TEAM -- SK-20-03106-401 DA00DA1C Slovakia (Slovak Republic)
SIMA TEAM -- SK-20-03106-148 DA00D825 Slovakia (Slovak Republic)
Šimko Jan -- SK-20-01906-1101 DAFF8DA3 Slovakia (Slovak Republic)
Šimko Jan -- SK-20-01906-1107 DAFF916E Slovakia (Slovak Republic)
Šimko Jan -- SK-20-55-M-3642 DAFF8DF3 Slovakia (Slovak Republic)
Skaličan Jan -- SK-20-01705-740 DA00D7A2 Slovakia (Slovak Republic)
Skaličan Jan -- SK-20-01705-717 DAFD64CF Slovakia (Slovak Republic)
Sklenár Ladislav -- SK-20-02702-423 DAFF928B Slovakia (Slovak Republic)
Sklenár Ladislav -- SK-20-02702-413 DAFF8F52 Slovakia (Slovak Republic)
Sklenár Ladislav -- SK-20-02702-405 DAF68B2D Slovakia (Slovak Republic)
Sklenár Ladislav -- SK-20-02702-407 DAFF92A9 Slovakia (Slovak Republic)
Sklenár Ladislav -- SK-20-02702-415 DA013AA4 Slovakia (Slovak Republic)
Škôlkár Team- J&I -- SK-20-0999-1677 DA00D883 Slovakia (Slovak Republic)
Škôlkár Team- J&I -- SK-20-0999-1680 DA033796 Slovakia (Slovak Republic)
Škôlkár Team- J&I -- SK-20-0999-1682 DAF653C6 Slovakia (Slovak Republic)
Škôlkár Team- J&I -- SK-20-0999-1672 DA0336C1 Slovakia (Slovak Republic)
Škôlkár Team- J&I -- SK-20-0999-1683 DA013BCD Slovakia (Slovak Republic)
Škor Jozef -- SK-20-01502-102 DAFF8FA2 Slovakia (Slovak Republic)
Škor Jozef -- SK-20-01502-110 DA00D9CD Slovakia (Slovak Republic)
Škor Jozef -- SK-20-01502-106 DAFF914C Slovakia (Slovak Republic)
Škvarka Viliam -- SK-20-01010-1588 DA00D9D1 Slovakia (Slovak Republic)
Škvarka Viliam -- SK-20-01010-1599 DAFF9755 Slovakia (Slovak Republic)
Škvarka Viliam -- SK-20-01010-1581 DAFF92D8 Slovakia (Slovak Republic)
Škvarka Viliam -- SK-20-01010-1580 DAFD64DD Slovakia (Slovak Republic)
Sládek Roman -- CZ-20-043-2623 DA00DA18 Czech Republic
Sládek Roman -- CZ-20-043-2633 DAFF971A Czech Republic
Sládek Roman -- CZ-20-043-2643 DAF67A9E Czech Republic
Sládek Roman -- CZ-20-043-2646 DAFF9229 Czech Republic
Sládek Roman -- CZ-20-043-2638 DAFF8E8B Czech Republic
Smalík Martin -- SK-20-02604-21 DAFF8F73 Slovakia (Slovak Republic)
Smalík Martin -- SK-20-02604-13 DAF65258 Slovakia (Slovak Republic)
Smalík Martin -- SK-20-02604-7 DA033855 Slovakia (Slovak Republic)
Smalík Martin -- SK-20-02604-19 DA032B5E Slovakia (Slovak Republic)
Šmarik Dušan -- SK-20-03402-278 DAFF8F5F Slovakia (Slovak Republic)
Šmarik Dušan -- SK-20-03402-264 DA032C0E Slovakia (Slovak Republic)
Smolka Jan -- SK-20-03301-1707 DAFD5C6C Slovakia (Slovak Republic)
Smolka Jan -- SK-20-03301-1702 DAFD64E8 Slovakia (Slovak Republic)
Smolka Jan -- SK-20-03301-1706 DAFF8DFE Slovakia (Slovak Republic)
SOCHA LIBOR -- SK-20-0604-229 DAFF8F05 Slovakia (Slovak Republic)
SOCHA LIBOR -- SK-20-0604-221 DAFF9089 Slovakia (Slovak Republic)
SOCHA LIBOR -- SK-20-0604-232 DA00D831 Slovakia (Slovak Republic)
SOCHA LIBOR -- SK-20-0604-222 DAF68BAA Slovakia (Slovak Republic)
SOCHA LIBOR -- SK-20-0604-227 DAF654E9 Slovakia (Slovak Republic)
Šouc Jan -- SK-20-01907-489 DA00D869 Slovakia (Slovak Republic)
Šouc Jan -- SK-20-01907-2409 DA00D938 Slovakia (Slovak Republic)
Sovičková Miroslava -- SK-20-0999-947 DAFF8F7F Slovakia (Slovak Republic)
Sovičková Miroslava -- SK-20-0999-946 DA00DA09 Slovakia (Slovak Republic)
Sovičková Miroslava -- SK-20-0999-944 DA00D958 Slovakia (Slovak Republic)
Špilar Václav -- CZ-20-085-454 DA032CBA Czech Republic
Špilar Václav -- CZ-20-085-453 DAFD5E3F Czech Republic
Špilar Václav -- CZ-20-085-452 DA032C45 Czech Republic
Špilar Václav -- CZ-20-085-451 DA0337AA Czech Republic
Špilar Václav -- CZ-20-085-455 DAFF94D8 Czech Republic
Stacho Jan -- SK-20-01701-142 DAFF8F9F Slovakia (Slovak Republic)
Stacho Jan -- SK-20-01701-132 DA013A37 Slovakia (Slovak Republic)
Stacho Jan -- SK-20-01701-162 DAF65427 Slovakia (Slovak Republic)
Stacho Jan -- SK-20-01701-129 DAF68A86 Slovakia (Slovak Republic)
Štafen Jan -- SK-20-03304-503 DAFF977A Slovakia (Slovak Republic)
Štafen Jan -- SK-20-03304-512 DA00DA1F Slovakia (Slovak Republic)
STAUBERT ADOLF -- SK-20-01908-1203 DAF68AF4 Slovakia (Slovak Republic)
STAUBERT ADOLF -- SK-20-01907-2208 DA013AFB Slovakia (Slovak Republic)
Štefánik & Čmarada -- SK-20-0503-1010 DAF68AB2 Slovakia (Slovak Republic)
Štefánik & Čmarada -- SK-20-0503-1014 DA032AE4 Slovakia (Slovak Republic)
Štefánik & Čmarada -- SK-20-0503-1016 DAFF8D47 Slovakia (Slovak Republic)
Štefánik & Čmarada -- SK-20-55-M-4039 DAFF8E08 Slovakia (Slovak Republic)
Štefánik & Čmarada -- SK-20-0503-1017 DAFF8F06 Slovakia (Slovak Republic)
Steiner Alfred -- AT-20-602-1544 DAFF9034 Austria Team 3
Steiner Alfred -- AT-20-602-1531 DA0329BB Austria Team 1
Steiner Alfred -- AT-20-602-1501 DAF68ADB Austria
Steiner Alfred -- AT-20-602-1504 DA0338AA Austria
Steiner Alfred -- AT-20-602-1505 DA013990 Austria
Steiner Alfred -- AT-20-602-1507 DA00D7EB Austria
Steiner Alfred -- AT-20-602-1532 DAFF95F3 Austria Team 1
Steiner Alfred -- AT-20-602-1536 DAFF973B Austria Team 2
Steiner Alfred -- AT-20-602-1539 DA013A5C Austria Team 2
Steiner Alfred -- AT-20-602-1543 DAF65365 Austria Team 2
Steiner Alfred -- AT-20-602-1545 DA00D8D8 Austria Team 3
Steiner Alfred -- AT-20-602-1528 DAFF8F85 Austria Team 1
Steiner Alfred -- AT-20-602-1508 DAFF9378 Austria Team 1
Steiner Alfred -- AT-20-602-1542 DA00D75A Austria Team 2
Steiner Alfred -- AT-20-602-1533 DA00D954 Austria Team 1
Steirer Heinz -- AT-20-609-171 DA0329D3 Austria
Steirer Heinz -- AT-20-609-245 DA013BAF Austria
Steirer Heinz -- AT-20-609-173 DAF652FD Austria
Steirer Heinz -- AT-20-609-174 DA00D98B Austria
Steirer Heinz -- AT-20-609-217 DA0138CE Austria
Štieber Martin -- SK-20-02303-140 DAFF962D Slovakia (Slovak Republic)
Štieber Martin -- SK-20-02303-101 DA032B8C Slovakia (Slovak Republic)
Stieranka Jan -- SK-20-01105-610 DAF6523B Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Stieranka Jan -- SK-20-01105-609 DAFD6357 Slovakia (Slovak Republic)
Stieranka Jan -- SK-20-01105-606 DA00D9FC Slovakia (Slovak Republic)
Stieranka Jan -- SK-20-01105-603 DAF68C2D Slovakia (Slovak Republic)
Stieranka Jan -- SK-20-01105-601 DA00D917 Slovakia (Slovak Republic)
Stopa Roman -- PL-20-024-318 DAFF974F Poland
Stopa Roman -- PL-20-024-310 DA03358B Poland
Stopa Roman -- PL-20-024-312 DAFF9B35 Poland
Straif Walter -- AT-20-413-2004 DA00D8D2 Austria
Straif Walter -- AT-20-413-2021 DA00D95E Austria Team 1
Straif Walter -- AT-20-413-2015 DAF68A92 Austria Team 1
Straif Walter -- AT-20-413-2019 DAFF92EF Austria Team 1
Straif Walter -- AT-20-413-2002 DA00D937 Austria
Straif Walter -- AT-20-413-2029 DAFD5CBD Austria Team 1
Straif Walter -- AT-20-413-2035 DA013976 Austria Team 1
Straif Walter -- AT-20-413-2006 DAF68A97 Austria
Straif Walter -- AT-20-413-2011 DAF65549 Austria
Straif Walter -- AT-20-413-2013 DAF68CB7 Austria
Sucháč Radovan -- SK-20-02108-372 DAFF9315 Slovakia (Slovak Republic)
Sucháč Radovan -- SK-20-02108-346 DAFF8E06 Slovakia (Slovak Republic)
Šucháň Jan -- SK-20-03201-47 DA0337D1 Slovakia (Slovak Republic)
Šucháň Jan -- SK-20-03201-1151 DAFF8CFD Slovakia (Slovak Republic)
Šucháň Jan -- SK-20-03201-40 DA032950 Slovakia (Slovak Republic)
Šucháň Jan -- SK-20-03201-1153 DAFD64B6 Slovakia (Slovak Republic)
Šucháň Jan -- SK-20-03201-1156 DAFF936A Slovakia (Slovak Republic) TEAM 1
Šucháň Jan -- SK-20-03201-26 DAF68DFE Slovakia (Slovak Republic)
Sušienka Martin -- SK-20-01705-858 DAFF8E85 Slovakia (Slovak Republic)
Sušienka Martin -- SK-20-01705-871 DAF655A1 Slovakia (Slovak Republic)
Sušienka Martin -- SK-20-01705-841 DA0139E3 Slovakia (Slovak Republic)
Sušienka Martin -- SK-20-01705-867 DAFF95C1 Slovakia (Slovak Republic)
Švec Jozef -- SK-20-01101-327 DAFF97C2 Slovakia (Slovak Republic)
Švec Jozef -- SK-20-01101-330 DA00D915 Slovakia (Slovak Republic)
Švec Jozef -- SK-20-01101-340 DA032CCF Slovakia (Slovak Republic)
Švec Jozef -- SK-20-01101-325 DA00D9F6 Slovakia (Slovak Republic)
Svoreň Juraj & Lucia -- SK-20-02106-310 DAFF8D14 Slovakia (Slovak Republic)
Svoreň Juraj & Lucia -- SK-20-02106-311 DA013BC2 Slovakia (Slovak Republic)
Szabó Attila -- HU-20-11-53837 DA0338CA Hungary
Szabó Attila -- HU-20-11-53842 DAFD6489 Hungary
Szabó Attila -- HU-20-11-53839 DA013B82 Hungary
Szabó Attila -- HU-20-11-53835 DAFF8FD8 Hungary
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-944 DA00D95C Czech Republic Team 3
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-901 DAFF8FE5 Czech Republic
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-915 DA032938 Czech Republic Team 1
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-941 DA00D7C9 Czech Republic Team 2
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-904 DA00D79D Czech Republic
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-959 DAFF8F6A Czech Republic Team 3
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-938 DA032BAF Czech Republic Team 2
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-937 DAF68CFD Czech Republic Team 2
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-936 DAF68E02 Czech Republic TEAM 1
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-942 DAF65523 Czech Republic Team 2
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-963 DAFF8D78 Czech Republic Team 4
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-953 DA032AF7 Czech Republic Team 4
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-954 DAFF8E6D Czech Republic Team 4
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-943 DA00D87C Czech Republic Team 3
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-964 DA00D849 Czech Republic Team 4
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-902 DAFF9287 Czech Republic
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-931 DAFF8FEA Czech Republic Team 2
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-950 DAFF9BB6 Czech Republic Team 3
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-949 DA00D75D Czech Republic Team 3
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-960 DA032D20 Czech Republic Team 4
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-916 DA032BAA Czech Republic TEAM 1
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-935 DAFD5F63 Czech Republic TEAM 1
Táborský Vladimír -- CZ-20-034-903 DAFF8EEA Czech Republic
TALENT QUATRO Matuška -- CZ-20-0334-327 DAF65485 Czech Republic Team 1
TALENT QUATRO Matuška -- CZ-20-0334-323 DAFF92FD Czech Republic Team 1
TALENT QUATRO Matuška -- CZ-20-0334-318 DA00D8B0 Czech Republic Team 1
TALENT QUATRO Matuška -- CZ-20-0334-315 DA0329C3 Czech Republic
TALENT QUATRO Matuška -- CZ-20-0334-304 DA00D9DA Czech Republic
TALENT QUATRO Matuška -- CZ-20-0334-329 DAFF9397 Czech Republic Team 1
TALENT QUATRO Matuška -- CZ-20-0334-316 DAFD5F06 Czech Republic
TALENT QUATRO Matuška -- CZ-20-0334-310 DAF68A8C Czech Republic
TALENT QUATRO Matuška -- CZ-20-0334-324 DAF654B6 Czech Republic Team 1
Team BCHB -- SK-20-0401-326 DAFF8FC1 Slovakia (Slovak Republic)
Team BCHB -- SK-20-0401-1157 DAFD63A7 Slovakia (Slovak Republic)
Team BCHB -- SK-20-0401-322 DA00D93E Slovakia (Slovak Republic)
Team BCHB -- SK-20-0401-805 DAFF97C8 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Team BCHB -- SK-20-0401-803 DAF68C09 Slovakia (Slovak Republic)
TEAM Belgien -- B-20-6225008 DA03370A Germany
TEAM Belgien -- B-20-6225011 DA00DA16 Germany
TEAM Belgien -- B-20-6225007 DA03388A Germany
TEAM Belgien -- B-20-6225010 DAFF92BD Germany
Team Dr.Teerachon-TEC -- B-20-4055580 DAFD6223 Thailand Team 1
Team Dr.Teerachon-TEC -- B-20-4055615 DAFD625D Thailand Team 1
Team Dr.Teerachon-TEC -- B-20-4055641 DA032CB2 Thailand Team 1
Team Dr.Teerachon-TEC -- B-20-4055707 DA00D92F Thailand
Team Dr.Teerachon-TEC -- B-20-4055202 DAFF91BB Thailand Team 1
Team Dr.Teerachon-TEC -- B-20-4055732 DAFF8EAB Thailand
Team Dr.Teerachon-TEC -- B-20-4055726 DAFF8F2F Thailand Team 2
Team Dr.Teerachon-TEC -- B-20-4055699 DA0329E0 Thailand
Team Dr.Teerachon-TEC -- B-20-4055650 DA0336BF Thailand
Team Dr.Teerachon-TEC -- B-20-4055582 DAFD5F5A Thailand
Team Dr.Teerachon-TEC -- B-20-4055623 DAFF8EF5 Thailand Team 1
TEAM Finke + Weitkamp -- DV-20-03611-53 DA00D99A Germany
TEAM Finke + Weitkamp -- DV-20-03611-39 DAFF934B Germany
TEAM Finke + Weitkamp -- DV-20-03611-41 DA00D842 Germany
TEAM Finke + Weitkamp -- DV-20-03611-38 DA032BB4 Germany
TEAM Friedens tauben -- DV-20-08852-2139 DAF68D86 Germany Team 1
TEAM Friedens tauben -- DV-20-04195-593 DA0338F1 Germany
TEAM Friedens tauben -- DV-20-04195-563 DAFD625F Germany
TEAM Friedens tauben -- DV-20-04195-606 DA0338FC Germany
TEAM Friedens tauben -- DV-20-08852-1894 DAFF95AC Germany Team 1
TEAM Friedens tauben -- DV-20-08852-1897 DA0139A5 Germany Team 1
TEAM Friedens tauben -- DV-20-08852-2188 DA00D860 Germany Team 1
TEAM Friedens tauben -- DV-20-08852-2143 DAFF8F1E Germany Team 1
Team Gasser Reinhard -- AT-20-201-341 DAFF8FDC Austria Team 1
Team Gasser Reinhard -- AT-20-201-326 DAF68AF8 Austria
Team Gasser Reinhard -- AT-20-201-340 DA00D994 Austria
Team Gasser Reinhard -- AT-20-201-333 DA033736 Austria
Team Gasser Reinhard -- AT-20-201-329 DA00D944 Austria
Team Hrnciar Miroslav & Peter -- SK-20-0307-429 DAFF8D83 Slovakia (Slovak Republic)
Team Hrnciar Miroslav & Peter -- SK-20-0307-425 DA032C9F Slovakia (Slovak Republic)
Team Hrnciar Miroslav & Peter -- SK-20-0307-507 DAFF8D4E Slovakia (Slovak Republic)
Team Hrnciar Miroslav & Peter -- SK-20-0307-492 DAFF92B4 Slovakia (Slovak Republic)
TEAM J.BOKE -- DV-20-08852-142 DA033851 Germany
TEAM J.BOKE -- DV-20-08852-118 DA00DA0E Germany
TEAM J.BOKE -- DV-20-08852-145 DAFF9221 Germany
TEAM J.BOKE -- DV-20-08852-154 DAFD64B7 Germany
TEAM J.BOKE -- DV-20-08852-108 DA03355B Germany Team 1
TEAM J.BOKE -- DV-20-08852-136 DAFD5D1B Germany Team 1
TEAM J.BOKE -- DV-20-08852-143 DAFF9273 Germany Team 1
TEAM J.BOKE -- DV-20-08852-146 DAFF8FF1 Germany Team 1
TEAM J.BOKE -- DV-20-08852-107 DAFF966F Germany
TEAM J.BOKE -- DV-20-08852-153 DAFF90BE Germany Team 1
TEAM J+I -- SK-20-0999-1815 DAFF9232 Slovakia (Slovak Republic)
TEAM J+I -- SK-20-0999-1812 DAFF924E Slovakia (Slovak Republic)
TEAM J+I -- SK-20-0999-1809 DA00D92D Slovakia (Slovak Republic)
TEAM J+I -- SK-20-0999-1811 DAFF9B47 Slovakia (Slovak Republic)
TEAM J+I -- SK-20-0999-1810 DAF6555B Slovakia (Slovak Republic)
TEAM KBE -- SK-20-0999-7811 DAFF90CE Slovakia (Slovak Republic)
TEAM KBE -- SK-20-0999-7807 DA013BA6 Slovakia (Slovak Republic)
TEAM KBE -- SK-20-0999-7804 DA00D890 Slovakia (Slovak Republic)
TEAM KBE -- SK-20-03106-716 DAFF9029 Slovakia (Slovak Republic)
TEAM KBE -- SK-20-0999-7801 DAFF8C71 Slovakia (Slovak Republic)
TEAM Kuhn + Schrader -- DV-20-08852-175 DAFF97CF Germany
TEAM Kuhn + Schrader -- DV-20-08852-873 DAFF8F41 Germany
TEAM Kuhn + Schrader -- DV-20-08852-176 DAFF9326 Germany
TEAM Kuhn + Schrader -- DV-20-08852-869 DAFF9332 Germany
TEAM Kuhn + Schrader -- DV-20-08852-178 DAFF8C3B Germany
TEAM LION -- SK-20-0999-5607 DA013A11 Slovakia (Slovak Republic)
TEAM LION -- SK-20-03402-119 DA032C37 Slovakia (Slovak Republic)
TEAM LION -- SK-20-03402-117 DA0335E1 Slovakia (Slovak Republic)
TEAM LION -- SK-20-0999-5603 DA00D99D Slovakia (Slovak Republic)
TEAM MA-RI-NO -- DV-20-06631-652 DA00D964 Germany
TEAM MA-RI-NO -- DV-20-06631-550 DAFF9291 Germany
TEAM MA-RI-NO -- DV-20-06631-582 DAFF8CC6 Germany
TEAM MA-RI-NO -- DV-20-06631-762 DAFD6196 Germany
TEAM MA-RI-NO -- DV-20-06631-766 DAFF97B1 Germany
TEAM Mikrop-Sládek -- CZ-20-043-2618 DA032C7F Czech Republic
TEAM Mikrop-Sládek -- CZ-20-043-2626 DAFF8F38 Czech Republic
TEAM Mikrop-Sládek -- CZ-20-043-2645 DAFF933E Czech Republic
TEAM Mikrop-Sládek -- CZ-20-043-2615 DAFF93F2 Czech Republic
TEAM Mikrop-Sládek -- CZ-20-043-2624 DAF65325 Czech Republic
TEAM Pahnke + Gockel -- DV-20-03562-574 DA033624 Germany Team 2
TEAM Pahnke + Gockel -- DV-20-03562-573 DA00D9AD Germany Team 1
TEAM Pahnke + Gockel -- DV-20-03562-570 DAF68AF0 Germany Team 1
TEAM Pahnke + Gockel -- DV-20-03562-572 DAFF92AA Germany Team 1
TEAM Pahnke + Gockel -- DV-20-03562-576 DA0337A0 Germany Team 2
TEAM Pahnke + Gockel -- DV-20-03562-567 DAFF93B3 Germany
TEAM Pahnke + Gockel -- DV-20-03562-562 DAF65608 Germany
TEAM Pahnke + Gockel -- DV-20-03562-561 DAFD6478 Germany
TEAM Pahnke + Gockel -- DV-20-03562-571 DA013A87 Germany Team 1
TEAM Pahnke + Gockel -- DV-20-03562-565 DA033750 Germany
TEAM Pahnke + Gockel -- DV-20-03562-566 DA033517 Germany
TEAM Pahnke + Gockel -- DV-20-03562-586 DA032AD6 Germany Team 2
TEAM Pitone +Vielahan -- DV-20-03164-1601 DAFF8FB4 Germany
TEAM Pitone +Vielahan -- DV-20-03164-1630 DA01392B Germany Team 2
TEAM Pitone +Vielahan -- DV-20-03164-1639 DAFF937D Germany Team 2
TEAM Pitone +Vielahan -- DV-20-03164-1620 DA00D971 Germany Team 1
TEAM Pitone +Vielahan -- DV-20-03164-1638 DAFF927E Germany Team 2
TEAM Pitone +Vielahan -- DV-20-03164-1627 DAFF9098 Germany Team 1
TEAM Pitone +Vielahan -- DV-20-03164-1637 DAF68C4D Germany Team 2
TEAM Pitone +Vielahan -- DV-20-03164-1628 DAFF8D1E Germany Team 1
TEAM Pitone +Vielahan -- DV-20-03164-1615 DAF654EE Germany
TEAM Pitone +Vielahan -- DV-20-03164-1607 DA00D9B5 Germany
TEAM Pitone +Vielahan -- DV-20-03164-1629 DAFF9653 Germany Team 1
TEAM R+R -- SK-20-01907-482 DA00D932 Slovakia (Slovak Republic)
TEAM R+R -- SK-20-01907-492 DAFF95B3 Slovakia (Slovak Republic)
TEAM Schenker H. + Sohon -- DV-20-06573-318 DAF652CA Germany
TEAM Schenker H. + Sohon -- DV-20-06573-424 DAFF97C5 Germany
TEAM Schenker H. + Sohon -- DV-20-06573-320 DA0336BE Germany
TEAM Schenker H. + Sohon -- DV-20-06573-308 DA013B42 Germany
TEAM Schenker H. + Sohon -- DV-20-06573-315 DA00D8F3 Germany
TEAM Sosnik -- DV-20-07042-309 DA00D9C4 Germany
TEAM Sosnik -- DV-20-07042-307 DA032C4E Germany
TEAM Sosnik -- DV-20-07042-290 DA00D925 Germany
TEAM Sosnik -- DV-20-07042-291 DAFD6752 Germany
TEAM Ulli + Brandy -- DV-20-03764-760 DAFF92BE Germany
TEAM Ulli + Brandy -- DV-20-03764-757 DAFF8D71 Germany
TEAM Ulli + Brandy -- DV-20-03764-752 DA0338F0 Germany
TEAM Ulli + Brandy -- DV-20-03764-732 DAFF941D Germany
TEAM Ulli + Brandy -- DV-20-03764-729 DAF68B49 Germany
TEAM Waldeck Boke -- DV-20-01288-245 DA0139C2 Germany
TEAM Waldeck Boke -- DV-20-08852-185 DAFF9507 Germany
TEAM Waldeck Boke -- DV-20-01288-226 DA00D8D4 Germany
TEAM Waldeck Boke -- DV-20-08852-200 DA0138D2 Germany
TEAM Waldeck Boke -- DV-20-01288-254 DA00D8C8 Germany
TEAM Waldeck Kading -- DV-20-08852-199 DA032C99 Germany Team 1
TEAM Waldeck Kading -- DV-20-01288-255 DAFF959C Germany Team 1
TEAM Waldeck Kading -- DV-20-01288-251 DAF68CEE Germany
TEAM Waldeck Kading -- DV-20-08718-813 DAFF8F74 Germany
TEAM Waldeck Kading -- DV-20-01288-355 DAFF9545 Germany
TEAM Waldeck Kading -- DV-20-01288-170 DA00D9FD Germany
TEAM Waldeck Kading -- DV-20-01288-176 DAFF92E2 Germany Team 1
TEAM Waldeck Kading -- DV-20-06631-645 DA00DA22 Germany
TEAM Waldeck Kading -- DV-20-01288-225 DAFF8C82 Germany Team 1
TEAM Waldeck Naseman -- DV-20-01288-222 DAF68BCF Germany
TEAM Waldeck Naseman -- DV-20-06631-651 DAFF9359 Germany
TEAM Waldeck Naseman -- DV-20-01288-394 DAFD61C3 Germany
TEAM Waldeck Naseman -- DV-20-01288-253 DAFF91DB Germany
TEAM Waldeck Naseman -- DV-20-08718-807 DAFD6238 Germany
Team Walder Florian -- AT-20-201-369 DAFF8D60 Austria
Team Walder Florian -- AT-20-201-363 DA00D9F0 Austria
Team Walder Florian -- AT-20-201-361 DA0338FA Austria
Team Walder Florian -- AT-20-201-368 DAF68D1A Austria
Team Walder Florian -- AT-20-201-362 DA00D79F Austria
TEAM Wetschafttal -- DV-20-01533-96 DA0329EB Germany Team 1
TEAM Wetschafttal -- DV-20-08694-1317 DA013892 Germany Team 2
TEAM Wetschafttal -- DV-20-08694-1318 DAFD61A2 Germany Team 3
TEAM Wetschafttal -- DV-20-06785-342 DAFF9BAF Germany Team 3
TEAM Wetschafttal -- DV-20-06785-344 DAFF8D9A Germany Team 2
TEAM Wetschafttal -- DV-20-06785-345 DA00D9C1 Germany Team 2
TEAM Wetschafttal -- DV-20-06921-664 DA013A1F Germany
TEAM Wetschafttal -- DV-20-08694-1325 DAF65524 Germany Team 1
TEAM Wetschafttal -- DV-20-06785-346 DAF653B6 Germany
TEAM Wetschafttal -- DV-20-06921-8 DA0335A8 Germany
TEAM Wetschafttal -- DV-20-01533-9 DAFF8F98 Germany
TEAM Wetschafttal -- DV-20-06921-663 DAFF8F10 Germany
TEAM Wetschafttal -- DV-20-08694-1036 DAFF959D Germany Team 1
TEAM Wetschafttal -- DV-20-06921-22 DAFF8CA7 Germany Team 1
Toman Milan -- SK-20-01101-615 DAF65286 Slovakia (Slovak Republic)
Toman Milan -- SK-20-01107-143 DA032A18 Slovakia (Slovak Republic)
Tóth Jan -- SK-20-01001-912 DAFF925D Slovakia (Slovak Republic)
Tóth Jan -- SK-20-01001-926 DAFF8F36 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Tóth Jan -- SK-20-01001-906 DAFF90AD Slovakia (Slovak Republic)
Tóth Jan -- SK-20-01001-905 DAFF9158 Slovakia (Slovak Republic)
Tóth Jan -- SK-20-01001-915 DA00DA19 Slovakia (Slovak Republic)
Tóth Jan -- SK-20-01001-904 DA00D881 Slovakia (Slovak Republic)
TREBOSTOVO TEAM -- SK-20-01105-209 DA032C2D Slovakia (Slovak Republic)
TREBOSTOVO TEAM -- SK-20-01701-839 DA00D974 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
TREBOSTOVO TEAM -- SK-20-01701-837 DAFF931E Slovakia (Slovak Republic) Team 1
TREBOSTOVO TEAM -- SK-20-01703-617 DA00D74D Slovakia (Slovak Republic) Team 1
TREBOSTOVO TEAM -- SK-20-01105-210 DA032AC6 Slovakia (Slovak Republic)
TREBOSTOVO TEAM -- SK-20-01701-836 DA033748 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
TREBOSTOVO TEAM -- SK-20-01703-651 DAFF952F Slovakia (Slovak Republic)
TREBOSTOVO TEAM -- SK-20-01703-607 DAFF9A13 Slovakia (Slovak Republic)
Urban Eduard -- SK-20-01905-28 DA0335F7 Slovakia (Slovak Republic)
Urban Eduard -- SK-20-01905-20 DAFF8C92 Slovakia (Slovak Republic)
Urban Simon -- SK-20-01502-4 DAF65440 Slovakia (Slovak Republic)
Urban Simon -- SK-20-01502-1 DA0337DF Slovakia (Slovak Republic)
Urban Simon -- SK-20-01502-3 DAFF9190 Slovakia (Slovak Republic)
Urban Simon -- SK-20-01502-2 DAFF8F95 Slovakia (Slovak Republic)
Urlberger Karl -- DV-20-07374-959 DAFF8D6A Germany
Urlberger Karl -- DV-20-07374-951 DA00D808 Germany
Urlberger Karl -- DV-20-02813-147 DA032C71 Germany
Urlberger Karl -- DV-20-07374-960 DA013A39 Germany
Urlberger Karl -- DV-20-02813-142 DAFF8FD7 Germany
VACEK Jozef -- CZ-20-023-700 DAF653AE Czech Republic
VACEK Jozef -- CZ-20-023-690 DA03389C Czech Republic
VACEK Jozef -- CZ-20-023-698 DA033848 Czech Republic
VACEK Jozef -- CZ-20-023-694 DA0335C4 Czech Republic
VACEK Jozef -- CZ-20-023-659 DAFF965C Czech Republic
Varga Jan -- SK-20-02505-502 DA0335FC Slovakia (Slovak Republic)
Vargic František -- SK-20-02107-414 DAFF8FB7 Slovakia (Slovak Republic)
Vargic František -- SK-20-02107-423 DAFF94E6 Slovakia (Slovak Republic)
Vargic František -- SK-20-02107-412 DA032CBB Slovakia (Slovak Republic)
Vargic František -- SK-20-02107-410 DAFF8DC2 Slovakia (Slovak Republic)
Vargic František -- SK-20-02107-422 DAFF900B Slovakia (Slovak Republic)
Varmus M.-79 loft -- SK-20-0999-3417 DAFF8D17 Slovakia (Slovak Republic)
Varmus M.-79 loft -- SK-20-0999-3416 DAFF9204 Slovakia (Slovak Republic)
Varmus M.-79 loft -- SK-20-0999-3403 DA013AC3 Slovakia (Slovak Republic)
Varmus M.-79 loft -- SK-20-0999-3401 DA032AD8 Slovakia (Slovak Republic)
Varmus M.-79 loft -- SK-20-0999-3420 DAFF8EDF Slovakia (Slovak Republic)
Vašíček Pavol -- SK-20-0612-614 DAFF8FAC Slovakia (Slovak Republic)
Vašíček Pavol -- SK-20-0612-623 DAFF8F17 Slovakia (Slovak Republic)
Vašíček Pavol -- SK-20-0612-629 DAFD5EAE Slovakia (Slovak Republic)
Vašíček Pavol -- SK-20-0612-622 DA0328D1 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Vašíček Pavol -- SK-20-0612-612 DAFF8EE9 Slovakia (Slovak Republic)
Vašíček Pavol -- SK-20-0612-621 DA00D75F Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Vašíček Pavol -- SK-20-0612-631 DAF68AEB Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Vašíček Pavol -- SK-20-0612-633 DA0138D1 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Vašíček Pavol -- SK-20-0612-604 DAFF8DA1 Slovakia (Slovak Republic)
Vašíček Pavol -- SK-20-0612-602 DAF6555E Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Vasiľ Jan -- SK-20-03501-528 DA033616 Slovakia (Slovak Republic)
Veselý Jan -- SK-20-01103-711 DAFD60F9 Slovakia (Slovak Republic)
Veselý Jan -- SK-20-01103-737 DAFF9B20 Slovakia (Slovak Republic)
Veselý Jan -- SK-20-01103-715 DAF68D5F Slovakia (Slovak Republic)
Vigh Tibor -- HU-20-D-546528 DA00D744 Hungary
Vigh Tibor -- HU-20-D-546521 DA00D738 Hungary
Vigh Tibor -- HU-20-D-546522 DA032CFF Hungary
Vigh Tibor -- HU-20-D-546523 DAF65298 Hungary
Viglidán Ágoston -- HU-20-11-52554 DA00D946 Hungary
Viglidán Ágoston -- HU-20-11-52512 DA032B0F Hungary
Viglidán Ágoston -- HU-20-12-202267 DAFF9640 Hungary
Viglidán Ágoston -- HU-20-11-52496 DAFF8FAA Hungary
Vítovcová Marcela -- CZ-20-0123-518 DAFF9004 Czech Republic
Vítovcová Marcela -- CZ-20-0123-513 DAFF929C Czech Republic
Vítovcová Marcela -- CZ-20-0123-512 DA00D967 Czech Republic
Vítovcová Marcela -- CZ-20-0123-509 DA00D904 Czech Republic
Vítovcová Marcela -- CZ-20-0123-520 DA00D941 Czech Republic
Vlk Miroslav -- SK-20-0405-508 DAFF8EE1 Slovakia (Slovak Republic)
Vlk Miroslav -- SK-20-0405-503 DAFD60E7 Slovakia (Slovak Republic)
Vlk Miroslav -- SK-20-0405-506 DAFF8F70 Slovakia (Slovak Republic)
Vnenk Jan -- SK-20-0303-387 DAFF905E Slovakia (Slovak Republic)
Vohlarik Milan -- SK-20-02006-729 DA013B65 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Vohlarik Milan -- SK-20-0503-818 DA00D951 Slovakia (Slovak Republic)
Vohlarik Milan -- SK-20-0503-804 DAF65317 Slovakia (Slovak Republic)
Vohlarik Milan -- SK-20-0503-801 DA0328D9 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Vohlarik Milan -- SK-20-0503-816 DAF655A6 Slovakia (Slovak Republic)
Vohlarik Milan -- SK-20-0503-815 DA00D9AA Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Vohlarik Milan -- SK-20-02006-719 DA00D913 Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Vohlarik Milan -- SK-20-0503-821 DAFF8DCB Slovakia (Slovak Republic) Team 1
Vojtko Milan -- SK-20-02503-393 DAF65306 Slovakia (Slovak Republic)
Vojtko Milan -- SK-20-02503-385 DAFF9577 Slovakia (Slovak Republic)
Vojtko Milan -- SK-20-02503-400 DAF68CD6 Slovakia (Slovak Republic)
Vojtko Milan -- SK-20-02503-389 DAFF9302 Slovakia (Slovak Republic)
Vreštiak Jan -- SK-20-01904-790 DAF68B8A Slovakia (Slovak Republic)
Vreštiak Jan -- SK-20-02119-1600 DAFF8FB9 Slovakia (Slovak Republic)
Vreštiak Jan -- SK-20-01201-208 DAFF9AEF Slovakia (Slovak Republic)
Vreštiak Jan -- SK-20-01904-788 DAFF8FA0 Slovakia (Slovak Republic)
Vreštiak Jan -- SK-20-01904-758 DAF65328 Slovakia (Slovak Republic)
Weinberger Hannes -- AT-20-413-2605 DA00D771 Austria
Weinberger Hannes -- AT-20-413-2336 DAFF93A5 Austria
Weinberger Hannes -- AT-20-413-2639 DAFF8DF4 Austria
Weinberger Hannes -- AT-20-413-2626 DAFD5CD4 Austria
Wujcak Leon -- PL-20-0235-5211 DA013A29 Poland
Wujcak Leon -- PL-20-0235-5210 DAFF9172 Poland
Wujcak Leon -- PL-20-0235-5212 DA00D9FB Poland
Wujcak Leon -- PL-20-0235-5201 DA0328CE Poland Team 1
Wujcak Leon -- PL-20-0235-5213 DA00D9AB Poland
Žabka Miroslav -- SK-20-0201-4108 DA013AC2 Slovakia (Slovak Republic)
Žabka Miroslav -- SK-20-0201-4104 DAFD63C3 Slovakia (Slovak Republic)
Žabka Miroslav -- SK-20-0201-4138 DA032D16 Slovakia (Slovak Republic)
Žabka Miroslav -- SK-20-0201-4135 DAFF8EA3 Slovakia (Slovak Republic)
Zachensky st+ml. František -- SK-20-02102-438 DAF6535B Slovakia (Slovak Republic)
Zachensky st+ml. František -- SK-20-02102-445 DAFD621D Slovakia (Slovak Republic)
Zachensky st+ml. František -- SK-20-02102-441 DAF65321 Slovakia (Slovak Republic)
Zaspal Antonín -- CZ-20-043-2653 DAFF8D43 Czech Republic
Zaspal Antonín -- CZ-20-043-2654 DAFF9335 Czech Republic
Zaspal Antonín -- CZ-20-043-2683 DAFD635E Czech Republic
Zaspal Antonín -- CZ-20-043-2682 DA032AA0 Czech Republic
Zaspal Antonín -- CZ-20-043-2655 DAF65335 Czech Republic
Zeise Manfred -- DV-20-03319-44 DAFF8CEA Germany
Zeise Manfred -- DV-20-03319-42 DA032D1C Germany
Zeise Manfred -- DV-20-03319-48 DAFF8F97 Germany
Zeise Manfred -- DV-20-03319-45 DAFF97A8 Germany
Zeise Manfred -- DV-20-03319-50 DA032B02 Germany
Zeise Manfred -- DV-20-03319-51 DA013873 Germany Team 1
Žíhlavník Vladimír -- SK-20-0305-187 DA0337C5 Slovakia (Slovak Republic)
Žíhlavník Vladimír -- SK-20-0305-166 DA0329B3 Slovakia (Slovak Republic)
Žíhlavník Vladimír -- SK-20-0305-163 DAFF95BC Slovakia (Slovak Republic)
Žíhlavník Vladimír -- SK-20-0305-161 DA01394D Slovakia (Slovak Republic)
Žíhlavník Vladimír -- SK-20-0305-188 DA013888 Slovakia (Slovak Republic)
Žúdelík Štefan -- SK-20-03606-694 DA0337A4 Slovakia (Slovak Republic)
Žúdelík Štefan -- SK-20-03606-691 DAF68C3C Slovakia (Slovak Republic)